Dokumenty publikowane w formacie *.pdf

Statut Zespołu Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu uchwalony 31.08.2015 r.

Projekt Statutu Branżowej Szkoły I stopnia w Zespole Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu

Koncepcja Pracy Zespołu Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu na lata 2014-2018

publikujemy poniżej w dwóch plikach /częściach

Część 1. Część 2.

Kodeks postępowania etycznego

Wewnątrzszkolny System Oceniania

Regulamin korzystania z boiska szkolnego

Szkolne statuty opublikowane zostały w Biuletynie Informacji Publicznej