HARMONOGRAM KONSULTACJI

 

Ważne zmiana godziny zaplanowanych konsultacji!

Informujemy, że w poniedziałek 22. czerwca 2020 r. konsultacje z p. Julitą Pyszką odbędą się w godzinach: 9:40-11:40.

Lp. Imię i nazwisko Konsultacje
termin/godzina
1. Tomasz Wieczorek czwartek 9:50-11:40;  12:45-13:30
2. Julita Pyszka poniedziałek  8:00 -9:50 (patrz zmiana powyżej)
3. Agata Kaczmarek środa  13:30-14:15
4. Jacek Musiał piątek  10:55:11:40
5. Aleksandra Szornak piątek  10:55-11:40
6. Kazimierz Trembowski czwartek  9:50-12:35
7. Justyna Kambaras-Nowak piątek  10:55-11:40
8. Tomasz Mróz wtorek  8:00 - 8:45
9. Anna Kukiełka czwartek  9:50:10:35
10. Małgorzata Misterek wtorek  11.50:12:35
11. Katarzyna Olszak poniedziałek  12:45-14:25

Harmonogram konsultacji można również pobrać tutaj

Procedury bezpieczeństwa obowiązujące w szkole w czasie konsultacji 


O SZKOLE


KONKURS "DAJ PRZEDMIOTOM DRUGIE ŻYCIE ROZSTRZYGNIĘTY"

27. maja 2020 r. w Zespole Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu odbyło się wręczenie nagród laureatom konkursu „Daj przedmiotom drugie życie”.  Konkursu, w którym udział mógł wziąć każdy, niezależnie od wieku i miejsca zamieszkania.
Naszym celem było zwrócenie uwagi na problem zaśmiecania świata przez ludzi oraz zaprezentowanie rozwiązań recyklingowych. Chcieliśmy pobudzić wyobraźnię w kierunku pomysłów na wykorzystanie odpadów w życiu codziennym. I …udało się!
Laureaci konkursu stworzyli fantastyczne przedmioty. Wykorzystane przez nich stare, nieużyteczne rzeczy, odpady, zyskały nowy wygląd i zastosowanie.
I miejsce zdobył Sebastian Wąsowski i został nagrodzony kwotą 500 zł za wykonanie legowiska dla pupila z opony samochodowej.
Michał Zapołoch (II miejsce) oraz Aleks Monczuński (III miejsce) otrzymali talony do sklepu sportowego.
Serdecznie gratulujemy wszystkim osobom, które podjęły wyzwanie, wykorzystały odpady i wykonały nowe rzeczy.
Pamiętajmy!!! Postawmy na ekologiczne życie!
Konkurs zorganizowano pod Honorowym Patronatem Starosty Kołobrzeskiego Tomasza Tamborskiego.
Nagrodę główną ufundowała firma Amberline.


Na konkurs wpłynęły wspaniałe prace!
26. maja 2020 r. jury  obradowało pod przewodnictwem niezastąpionej Katarzyna Koperkiewicz. Decyzja nie była łatwa, ale udało się wyłonić zwycięzców.

 

 Informujemy, że w związku z obecną sytuacją  czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ,termin składania zgłoszeń do konkursu oraz składania prac konkursowych został przedłużony do dnia 22 maja 2020 r.
Inne terminy wskazane w Regulaminie konkursu również ulegną zmianie i zostaną podane do wiadomości w terminie późniejszym.

 

Konkurs plastyczno-techniczny „DAJ PRZEDMIOTOM DRUGIE ŻYCIE”

POD HONOROWYM PATRONATEM STAROSTY KOŁOBRZESKIEGO TOMASZA TAMBORSKIEGO

DLA MIESZKAŃCÓW KOŁOBRZEGU I NIE TYLKO


Serdecznie zapraszamy każdego (!) do udziału w konkursie „Daj przedmiotom nowe życie”, który został objęty Honorowym Patronatem Starosty Kołobrzeskiego Tomasza Tamborskiego

Celem konkursu jest zwrócenie uwagi społeczności lokalnej (i nie tylko) na zmiany klimatyczne i ich szeroko rozumiane - środowiskowe, społeczne i ekonomiczne konsekwencje oraz uwrażliwienie na potrzebę podejmowania tych działań – w skali mikro - na rzecz środowiska, które jesteśmy w stanie podejmować, takich jak użytkowy recykling.


Zadaniem konkursowym jest wykorzystanie starego, zepsutego, zniszczonego lub niemodnego już przedmiotu lub materiału i stworzenie z niego nowego projektu o zastosowaniu użytkowym.
Ideą konkursu jest, aby uczestnik potraktował wybrany przez siebie przedmiot w sposób jak najbardziej kreatywny i stworzył dzieło jak najbardziej funkcjonalne, praktyczne.  Ponowne, twórcze  wykorzystanie przedmiotów/materiałów wpisuje się wprost w założenia recyklingu, którego zadaniem jest ograniczenie zużycia surowców naturalnych oraz zmniejszenie ilości odpadów.

Chcielibyśmy zwrócić uwagę na możliwość nieszablonowego spojrzenia na rzeczy i tworzywa, które pozwala na odzysk, przerób surowca wtórnego, a tym samym na działanie na rzecz ochrony środowiska, klimatu, jakie można podejmować na co dzień.

W konkursie może wziąć udział każdy. Niezależnie od wieku i miejsca zamieszkania.
Termin zgłaszania do konkursu i składania prac konkursowych: od 27.02.2020 r. do 17.04.2020 r.
Rozstrzygnięcie konkursu- wyłonienie zwycięskiego projektu nastąpi dnia do dnia 30.04.2020r.
Uroczyste wręczenie nagród wraz z wystawą prac konkursowych, które odbędzie się w Regionalnym Centrum Kultury w Kołobrzegu: 11.05.2020 r.

 

REGULAMIN

I.    IDEA I CELE

Konkurs pt. "Daj przedmiotom drugie życie" ma na celu zwrócenie uwagi na problem zaśmiecania świata przez ludzi oraz wskazanie sposobów recyklingu i wykorzystania odpadów w życiu codziennym.

Cele konkursu:
-Krzewienie wśród ludzi idei ekologii i troski o środowisko naturalne
-Promowanie poszanowania zasobów i efektywnej segregacji odpadów.
-Promowanie idei powtórnego wykorzystania odpadów oraz zapobieganie powstawaniu odpadów.
-Tworzenie przedmiotów użytecznych z odpadów.

Patronat honorowy Starosty kołobrzeskiego Tomasz Tamborskiego.

II.     ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

1.    Organizatorem konkursu jest grupa projektowa młodzieży "Klimat to temat" z Zespołu Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego pod patronatem Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej w ramach programu OBY MŁODZIEŻ.
2.    Tematem konkursu plastyczno-technicznego „Daj przedmiotom drugie życie" jest wykonanie użytecznego przedmiotu z materiałów wtórnych. Zachęcamy do wykorzystania materiałów z odzysku, rozmaitych odpadów oraz materiałów ekologicznych w celu wykonania z nich przedmiotów codziennego użycia.
3.    Praca konkursowa może być wykonana dowolną techniką z wykorzystaniem odpadów i powinna przedstawiać przedmiot wytworzony dzięki procesom recyklingu. Liczy się kreatywność oraz użyteczność danego przedmiotu, a  także estetyka wykonania.
4.    Konkurs trwa od 27. lutego 2020 r. do 30. kwietnia 2020 r.
5.    Praca powinna zostać wykonana samodzielnie lub w parze.
6.    W konkursie mogą wziąć udział osoby w każdym wieku, niezależnie od miejsca zamieszkania.
7.    Można wykonać dowolną liczbę prac.

III.    WYMAGANIA TECHNICZNE I TRYB ZGŁASZANIA PRAC

1.    Praca wykonana dowolną techniką z zastrzeżeniem, że powinna być zrobiona z odpadów.
2.    Praca może być dowolnej wielkości.
3.    Gotowe prace należy przynosić do sekretariatu Zespołu Szkół nr.2 im. Bolesława III Krzywoustego  ul. Piastowska 5 w Kołobrzegu do dnia 17 kwietnia 2020 r. do godziny 15.00.
4.    Do pracy konkursowej należy dołączyć:
1)    zgłoszenie (imię, nazwisko, numer telefonu do kontaktu) – wypełnione załączniki nr 1 i 2 do Regulaminu; w przypadku, gdy praca wykonana jest w dwuosobowym zespole załączniki nr 1 i  2 wypełniane są przez każdego z autorów pracy;
2)    metryczkę z imieniem i nazwiskiem przytwierdzoną do pracy, która umożliwi identyfikacje autora/autorów.

IV.     OCENA PRAC KONKURSOWYCH

1.    Konkurs będzie rozstrzygnięty przez Jury, które zostanie powołane przez organizatorów konkursu.
2.    Jury oceni wartość artystyczną prac, wkład pracy włożonej w ich wykonanie, pomysłowość autora/ów oraz zgodność tematu pracy z tematem przewodnim konkursu i jego celami.
3.    Jury może podjąć decyzję o nieprzyznaniu nagród w przypadku niewystarczającego poziomu nadesłanych prac.
4.    Decyzje Jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
5.    Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 30. kwietnia 2020 r.
6.    Jury wyłoni 3 laureatów.
7.    Uroczyste wręczenie nagród wraz z wystawą prac konkursowych odbędzie się w Regionalnym Centrum Kultury w Kołobrzegu dnia 11. maja 2020 r. Laureaci i uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni o godzinie rozpoczęcia uroczystości telefonicznie-informacje zostaną podane na internetowej stronie szkoły oraz szkolnym profilu Facebook.
8.    Główna nagroda w konkursie to 500 zł. Nagrodę główną otrzyma autor/autorzy pracy o największych walorach artystycznych, dużej pomysłowości, zgodności z tematem przewodnim.
9.    Głównymi sponsorami nagrody w konkursie są Amberline w Kołobrzegu i Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie.
10.    Dodatkowych informacji udziela Małgorzata Misterek, tel. 943523936 w.18; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

V.    INFORMACJE DODATKOWE

1.    Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji zarówno w formie pisemnej jak i elektronicznej materiałów konkursowych oraz nazwisk osób startujących, zgodnie ze złożonymi przez uczestników konkursu oświadczeniami.
2.    Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji fotograficznej oraz filmowej materiałów konkursowych.
3.    Przekazanie organizatorowi zgłoszenia konkursowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu.
4.    Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.

Regulamin

Załączniki

Polityka prywatności
Podmiotem, który zamieszcza informacje w urządzeniu końcowym użytkownika (np. komputer, tablet, smartphone) w formie plików cookies (tzw. „ciasteczka”) i jednocześnie uzyskuje do nich dostęp jest Zespół Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu, ul. Piastowska 5, 78-100 Kołobrzeg, reprezentowany przez Dyrektora, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Zbierane i wykorzystywane informacje o użytkownikach ograniczamy do niezbędnego minimum, które pozwala nam świadczyć usługi na odpowiednim poziomie.

Niniejsza polityka prywatności dotyczy plików cookies, które stosujemy na stronie internetowej zs2kolobrzeg.pl („strona internetowa”).

Jakie pliki cookies wykorzystujemy?
Na naszej stronie internetowej używamy pliku cookie, który zawierają informacje pozwalające nam dostosować treści do Twoich potrzeb, usprawnić działanie naszej strony internetowej oraz analizować ruch na naszej stronie internetowej.
W szczególności stosujemy pliki cookies na naszej stronie internetowej w celu:
•    dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji Użytkownika-zbierania anonimowych statystyk, dzięki którym możemy lepiej poznać oczekiwania użytkowników i rozwijać stronę internetową tak, by była jeszcze bardziej przyjazna,
•    zapewnienia prawidłowego działania wybranych funkcji strony internetowej,
•    optymalizacji strony (tj. dostosowania jej wyglądu do najpopularniejszych urządzeń np. laptop, komputer PC, smatfon, itp.),
•    zapewnienie bezpieczeństwa przechowywanych danych osobowych

Co to są pliki cookies?
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) są to dane informatyczne, między innymi pliki tekstowe, które przeglądarka internetowa może wysyłać do serwera przy każdorazowym odwiedzeniu naszej strony internetowej i które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika.
Pliki cookies zawierają m. in. takie dane jak: nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym użytkownika oraz unikalny numer, który został wygenerowany w celu identyfikacji przeglądarki internetowej, z której korzystasz, by połączyć się ze stroną internetową. W plikach cookies często przechowuje się informacje, które są niezbędne do prawidłowego działania strony internetowej. Pliki cookies mogą przechowywać również unikalny numer identyfikujący urządzenie końcowe użytkownika, na jego podstawie nie jest możliwe ustalenie tożsamości użytkownika.
Więcej szczegółów na temat plików cookies możesz uzyskać odwiedzając między innymi strony internetowe pod adresem: wszystkoociasteczkach.pl; youronlinechoices.com lub w menu swojej przeglądarki internetowej w sekcji ”pomoc”.

Jakich plików cookies używamy?

Na naszej stronie internetowej stosujemy pliki cookies:
 „sesyjne” – są plikami tymczasowymi przechowywanymi w pamięci przeglądarki. Pozostają na urządzeniu do czasu opuszczenia strony. Umożliwiają m.in. określenie czy dane powinny być zbierane na poczet obecnej wizyty, czy rozpocząć śledzenie nowej.

Gromadzenie danych na stronie www
Zgodnie z zasadami przepisów UE oraz ustawodawstwa krajowego przechowujemy zapytania HTTP, kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL.    

Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera www jest następujący:
1)    publiczny adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer użytkownika),
2)    nazwę stacji klienta - identyfikacja realizowana jest przez protokół http, o ile jest możliwa,
3)    czas nadejścia zapytania,
4)    pierwszy wiersz żądania http,
5)    kod odpowiedzi http,
6)    liczbę wysłanych przez serwer bajtów,
7)    adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer Link) - w przypadku, gdy przejście do strony nastąpiło przez odnośnik,
8)    informacje o przeglądarce użytkownika,
9)    informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP.
Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami, przeglądającymi stronę internetową szkoły. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości korzystania ze strony internetowej możemy dokonać analizy plików z logami w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron internetowych (www) są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów, itp.

Wykorzystywanie danych
Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy, służący do administrowania stroną. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.
Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki, stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby, odwiedzającej naszą stronę.

Mechanizm Cookies na stronie internetowej
Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach strony ani śledzenia ich nawigacji.
Plik Cookie stosowane na stronie nie przechowuje żadnych danych osobowych, ani innych informacji, zebranych od użytkowników.

Dla naszej strony internetowej wykorzystujemy następujący plik Cookie:

Nazwa Cookie Rodzaj  Cel zapisania
UUID#[abcdef0123456789]{32}

Sesyjny

Te pliki cookie służą do pomocy funkcji strony internetowej. Nie zbierają żadnych informacji o tobie.   

Niezbędne do działania strony: wykrywa język i przypisuje użytkownikowi anonimowy identyfikator.

    
Odnośniki do innych stron
Internetowa strona szkoły zawiera odnośniki do innych www.
Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności, obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityka prywatności tam ustaloną.
Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko naszej strony.

Zmiany
W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższych zapisów.

ZAWÓD PIEKARZ

ZAWÓD FRYZJER

ZAWÓD MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

ZAWÓD ELEKTROMECHANIK