KONKURS "DAJ PRZEDMIOTOM DRUGIE ŻYCIE ROZSTRZYGNIĘTY"

27. maja 2020 r. w Zespole Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu odbyło się wręczenie nagród laureatom konkursu „Daj przedmiotom drugie życie”.  Konkursu, w którym udział mógł wziąć każdy, niezależnie od wieku i miejsca zamieszkania.
Naszym celem było zwrócenie uwagi na problem zaśmiecania świata przez ludzi oraz zaprezentowanie rozwiązań recyklingowych. Chcieliśmy pobudzić wyobraźnię w kierunku pomysłów na wykorzystanie odpadów w życiu codziennym. I …udało się!
Laureaci konkursu stworzyli fantastyczne przedmioty. Wykorzystane przez nich stare, nieużyteczne rzeczy, odpady, zyskały nowy wygląd i zastosowanie.
I miejsce zdobył Sebastian Wąsowski i został nagrodzony kwotą 500 zł za wykonanie legowiska dla pupila z opony samochodowej.
Michał Zapołoch (II miejsce) oraz Aleks Monczuński (III miejsce) otrzymali talony do sklepu sportowego.
Serdecznie gratulujemy wszystkim osobom, które podjęły wyzwanie, wykorzystały odpady i wykonały nowe rzeczy.
Pamiętajmy!!! Postawmy na ekologiczne życie!
Konkurs zorganizowano pod Honorowym Patronatem Starosty Kołobrzeskiego Tomasza Tamborskiego.
Nagrodę główną ufundowała firma Amberline.


Na konkurs wpłynęły wspaniałe prace!
26. maja 2020 r. jury  obradowało pod przewodnictwem niezastąpionej Katarzyna Koperkiewicz. Decyzja nie była łatwa, ale udało się wyłonić zwycięzców.

 

 Informujemy, że w związku z obecną sytuacją  czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ,termin składania zgłoszeń do konkursu oraz składania prac konkursowych został przedłużony do dnia 22 maja 2020 r.
Inne terminy wskazane w Regulaminie konkursu również ulegną zmianie i zostaną podane do wiadomości w terminie późniejszym.

 

Konkurs plastyczno-techniczny „DAJ PRZEDMIOTOM DRUGIE ŻYCIE”

POD HONOROWYM PATRONATEM STAROSTY KOŁOBRZESKIEGO TOMASZA TAMBORSKIEGO

DLA MIESZKAŃCÓW KOŁOBRZEGU I NIE TYLKO


Serdecznie zapraszamy każdego (!) do udziału w konkursie „Daj przedmiotom nowe życie”, który został objęty Honorowym Patronatem Starosty Kołobrzeskiego Tomasza Tamborskiego

Celem konkursu jest zwrócenie uwagi społeczności lokalnej (i nie tylko) na zmiany klimatyczne i ich szeroko rozumiane - środowiskowe, społeczne i ekonomiczne konsekwencje oraz uwrażliwienie na potrzebę podejmowania tych działań – w skali mikro - na rzecz środowiska, które jesteśmy w stanie podejmować, takich jak użytkowy recykling.


Zadaniem konkursowym jest wykorzystanie starego, zepsutego, zniszczonego lub niemodnego już przedmiotu lub materiału i stworzenie z niego nowego projektu o zastosowaniu użytkowym.
Ideą konkursu jest, aby uczestnik potraktował wybrany przez siebie przedmiot w sposób jak najbardziej kreatywny i stworzył dzieło jak najbardziej funkcjonalne, praktyczne.  Ponowne, twórcze  wykorzystanie przedmiotów/materiałów wpisuje się wprost w założenia recyklingu, którego zadaniem jest ograniczenie zużycia surowców naturalnych oraz zmniejszenie ilości odpadów.

Chcielibyśmy zwrócić uwagę na możliwość nieszablonowego spojrzenia na rzeczy i tworzywa, które pozwala na odzysk, przerób surowca wtórnego, a tym samym na działanie na rzecz ochrony środowiska, klimatu, jakie można podejmować na co dzień.

W konkursie może wziąć udział każdy. Niezależnie od wieku i miejsca zamieszkania.
Termin zgłaszania do konkursu i składania prac konkursowych: od 27.02.2020 r. do 17.04.2020 r.
Rozstrzygnięcie konkursu- wyłonienie zwycięskiego projektu nastąpi dnia do dnia 30.04.2020r.
Uroczyste wręczenie nagród wraz z wystawą prac konkursowych, które odbędzie się w Regionalnym Centrum Kultury w Kołobrzegu: 11.05.2020 r.

 

REGULAMIN

I.    IDEA I CELE

Konkurs pt. "Daj przedmiotom drugie życie" ma na celu zwrócenie uwagi na problem zaśmiecania świata przez ludzi oraz wskazanie sposobów recyklingu i wykorzystania odpadów w życiu codziennym.

Cele konkursu:
-Krzewienie wśród ludzi idei ekologii i troski o środowisko naturalne
-Promowanie poszanowania zasobów i efektywnej segregacji odpadów.
-Promowanie idei powtórnego wykorzystania odpadów oraz zapobieganie powstawaniu odpadów.
-Tworzenie przedmiotów użytecznych z odpadów.

Patronat honorowy Starosty kołobrzeskiego Tomasz Tamborskiego.

II.     ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

1.    Organizatorem konkursu jest grupa projektowa młodzieży "Klimat to temat" z Zespołu Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego pod patronatem Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej w ramach programu OBY MŁODZIEŻ.
2.    Tematem konkursu plastyczno-technicznego „Daj przedmiotom drugie życie" jest wykonanie użytecznego przedmiotu z materiałów wtórnych. Zachęcamy do wykorzystania materiałów z odzysku, rozmaitych odpadów oraz materiałów ekologicznych w celu wykonania z nich przedmiotów codziennego użycia.
3.    Praca konkursowa może być wykonana dowolną techniką z wykorzystaniem odpadów i powinna przedstawiać przedmiot wytworzony dzięki procesom recyklingu. Liczy się kreatywność oraz użyteczność danego przedmiotu, a  także estetyka wykonania.
4.    Konkurs trwa od 27. lutego 2020 r. do 30. kwietnia 2020 r.
5.    Praca powinna zostać wykonana samodzielnie lub w parze.
6.    W konkursie mogą wziąć udział osoby w każdym wieku, niezależnie od miejsca zamieszkania.
7.    Można wykonać dowolną liczbę prac.

III.    WYMAGANIA TECHNICZNE I TRYB ZGŁASZANIA PRAC

1.    Praca wykonana dowolną techniką z zastrzeżeniem, że powinna być zrobiona z odpadów.
2.    Praca może być dowolnej wielkości.
3.    Gotowe prace należy przynosić do sekretariatu Zespołu Szkół nr.2 im. Bolesława III Krzywoustego  ul. Piastowska 5 w Kołobrzegu do dnia 17 kwietnia 2020 r. do godziny 15.00.
4.    Do pracy konkursowej należy dołączyć:
1)    zgłoszenie (imię, nazwisko, numer telefonu do kontaktu) – wypełnione załączniki nr 1 i 2 do Regulaminu; w przypadku, gdy praca wykonana jest w dwuosobowym zespole załączniki nr 1 i  2 wypełniane są przez każdego z autorów pracy;
2)    metryczkę z imieniem i nazwiskiem przytwierdzoną do pracy, która umożliwi identyfikacje autora/autorów.

IV.     OCENA PRAC KONKURSOWYCH

1.    Konkurs będzie rozstrzygnięty przez Jury, które zostanie powołane przez organizatorów konkursu.
2.    Jury oceni wartość artystyczną prac, wkład pracy włożonej w ich wykonanie, pomysłowość autora/ów oraz zgodność tematu pracy z tematem przewodnim konkursu i jego celami.
3.    Jury może podjąć decyzję o nieprzyznaniu nagród w przypadku niewystarczającego poziomu nadesłanych prac.
4.    Decyzje Jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
5.    Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 30. kwietnia 2020 r.
6.    Jury wyłoni 3 laureatów.
7.    Uroczyste wręczenie nagród wraz z wystawą prac konkursowych odbędzie się w Regionalnym Centrum Kultury w Kołobrzegu dnia 11. maja 2020 r. Laureaci i uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni o godzinie rozpoczęcia uroczystości telefonicznie-informacje zostaną podane na internetowej stronie szkoły oraz szkolnym profilu Facebook.
8.    Główna nagroda w konkursie to 500 zł. Nagrodę główną otrzyma autor/autorzy pracy o największych walorach artystycznych, dużej pomysłowości, zgodności z tematem przewodnim.
9.    Głównymi sponsorami nagrody w konkursie są Amberline w Kołobrzegu i Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie.
10.    Dodatkowych informacji udziela Małgorzata Misterek, tel. 943523936 w.18; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

V.    INFORMACJE DODATKOWE

1.    Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji zarówno w formie pisemnej jak i elektronicznej materiałów konkursowych oraz nazwisk osób startujących, zgodnie ze złożonymi przez uczestników konkursu oświadczeniami.
2.    Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji fotograficznej oraz filmowej materiałów konkursowych.
3.    Przekazanie organizatorowi zgłoszenia konkursowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu.
4.    Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.

Regulamin

Załączniki