DRUKI DLA PRACOWNIKÓW

Wszystkie niżej druki przygotowane są w formacie *.pdf

Darmowy program do odczytu druków można znaleźć i  pobrać tutaj

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych - do pobrania tutaj.

Dokumenty związane z wycieczkami/wyjściami szkolnymi

Karta wycieczki

Lista uczestników

Lista wpłat

Oświadczenie

Zgoda rodziców

Oświadczenie

Wniosek o przyznanie zapomogi losowej

Wniosek o świadczenie z ZFŚS

Wniosek o przyznanie zapomogi socjalnej

Wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej