DRUKI DLA PRACOWNIKÓW

Wszystkie niżej druki przygotowane są w formacie *.pdf

Darmowy program do odczytu druków można znaleźć i  pobrać tutaj

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych - obowiązujący od dnia 25.lipca 2020 r. - do pobrania tutaj.

Druki do pobrania:

ZAŁĄCZNIK NR 1. OŚWIADCZENIE EMERYTA/RENCISTY NAUCZYCIELA O UZYSKANYCH DOCHODACH ZE ŚWIADCZENIA EMERYTALNEGO NAUCZYCIELSKIEGO


ZAŁĄCZNIK NR 4. OŚWIADCZENIE O SYTUACJI RODZINNEJ, MATERIALNEJ I ŻYCIOWEJ OSOBY UPRAWNIONEJ DO KORZYSTANIA ZE ŚWIADCZEŃ

ZAŁĄCZNIK NR 5. WNIOSEK O DOFINANSOWANIE WYPOCZYNKU PRACOWNIKA ORGANIZOWANEGO WE WŁASNYM ZAKRESIE

ZAŁĄCZNIK NR 5A. WNIOSEK O DOFINANSOWANIE WYPOCZYNKU EMERYTA/RENCISTY ORGANIZOWANEGO WE WŁASNYM ZAKRESIE

ZAŁĄCZNIK NR 6. WNIOSEK O DOFINANSOWANIE WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY tylko zorganizowane formy wypoczynku - przez podmioty prowadzące zawodowo działalność w zakresie organizacji wypoczynku

ZAŁĄCZNIK NR 7. WNIOSEK O DOFINANSOWANIE WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY formy wypoczynku niezorganizowanego

ZAŁĄCZNIK NR 8. WNIOSEK O DOFINANSOWANIE DO DZIAŁALNOŚCI KULTURALNO-OŚWIATOWEJ I SPORTOWO–REKREACYJNEJ DLA PRACOWNIKÓW, EMERYTÓW I RENCISTÓW

ZAŁĄCZNIK NR 9. WNIOSEK O PRZYZNANIE ZAPOMOGI Wniosek składa się w zamkniętych opisanych kopertach z wyraźnym oznaczeniem wnioskodawcy i rodzaju dokumentu

ZAŁĄCZNIK NR 10. WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚWIĄTECZNEGO ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO DLA DZIECKA I MŁODZIEŻY

ZAŁĄCZNIK NR 11. WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO Z TYTUŁU ZWIĘKSZONYCH WYDATKÓW ŚWIĄTECZNYCH

ZAŁĄCZNIK NR 12. WNIOSEK O DOFINANSOWANIE POBYTU W SANATORIUM/NA TURNUSIE REHABILITACYJNYM


Wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej


Dokumenty związane z wycieczkami/wyjściami szkolnymi

Karta wycieczki

Lista uczestników

Lista wpłat

Oświadczenie

Zgoda rodziców