WAŻNE

EGZAMIN PISEMNY organizowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu (OKE)

Informujemy, że 19. czerwca 2018 r. o godzinie 10.00, w budynku szkoły przy ul. Piastowskiej 5 odbędzie się pisemny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.

Na egzamin należy zgłosić się pół godziny przed jego rozpoczęciem (godz. 9.30).

 

EGZAMINY PRAKTYCZNE

Egzaminy praktyczne dla zawodów kucharz A.18 i sprzedawca T.6 odbędą się w dniach 25.-29. czerwca 2018 r.,  odpowiednio:

KUCHARZ:

25. czerwca 2018 r., I  grupa godzinie 8.00, II grupa godz. 12.00.

26. czerwca 2018 r., I  grupa godzinie 8.00, II grupa godz. 12.00.

27. czerwca 2018 r., I  grupa godzinie 8.00, II grupa godz. 12.00.

SPRZEDAWCA

28. czerwca 2018 r., I  grupa godzinie 8.00, II grupa godz. 12.00, III grupa godz. 16.00.

29. czerwca 2018 r., I  grupa godzinie 8.00, II grupa godz. 12.00.

 

Uczniowie i absolwenci szkoły zostali indywidualnie powiadomieni o terminie i godzinie egzaminu praktycznego.

Egzaminy czeladnicze organizowane przez Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości Pomorza Środkowego w Słupsku odbędą się późniejszym, wyznaczonym przez Cech terminie.