SEKRETARIAT

poniedziałek 730-1530

wtorek - sekretariat nieczynny - dzień bez interesanta 

środa 730-1530

czwartek 730-1630

piątek 800-1500

tel. 94 35 239 36/94 35 233 85 w. 10 i w.16


KIEROWNIK GOSPODARCZY

poniedziałek-środa 730-1530

czwartek 730-1600

piątek 730-1500

tel. 94 35 239 36/94 35 233 85 w. 14


KSIĘGOWOŚĆ

poniedziałek-piątek 700-1500

wtorek- biuro nieczynne - dzień bez interesanta

środa-piątek 700-1500

tel. 94 35 497 27


KIEROWNIK SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO


wtorek 1150-1340

środa 800-950

czwartek 1150-1340

piątek 850-1140

tel. 94 35 40 991

tel. kom.  735 979 472

 


PEDAGOG

poniedziałek 1145-1245

wtorek 1140-1340

środa  845-1145

czwartek 1145-1245

piątek 845-1145

tel. 94 35 30 112


PSYCHOLOG

poniedziałek 745-1245

wtorek 1015-1515

środa 1045-1515

czwartek 745-1115

piątek 945-1145

Bieżące informacje o przetargach ogłaszanych przez Szkołę

znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej

 

Sekretariat    94 35 239 36/ 94 35 233 85 w. 10 i w.16
Fax     94 35 239 36 w.17
Wicedyrektor ds. dydaktycznych 94 35 239 36 w. 15
Wicedyrektor ds. wychowawczych 94 35 239 36 w. 13
Kierownik szkolenia praktycznego 94 35 40 991/ tel. kom. 735 979 472
Inspektor ochrony danych iod[at]zs2kolobrzeg.pl
Pedagog  94 35 30 112
Kierownik gospodarczy  94 35 239 36 w. 14 lub 35 233 85 w. 14
Księgowość           94 35 497 27

          

                                  

                                     

         

      

    

                           

                    

               

Duplikaty świadectw i dyplomów państwowych wydawane są zgodnie z § 22 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. nr 97, poz. 624), na podstawie dokumentacji pedagogicznej znajdującej się w składnicy akt Szkoły.

 

Wniosek o wydanie duplikatu 

 

Opłata

Opłata za sporządzenie duplikatu wynosi 26 zł za każdy dokument, zgodnie z § 26 rozporządzenia MEN z dnia 28 maja 2010 r. w powiązaniu z ustawą o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 roku (Dz. U. Nr 225, poz. 1635).

Opłatę należy wnieść na konto Zespołu Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu.

 

 

Należność wnosi się na konto:

42 2030 0045 1110 0000 0185 6220

 

Zespół Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego

ul. Piastowska 5

78-100 Kołobrzeg

 

Miejsce złożenia wniosku

Dokumenty (wniosek oraz potwierdzenie uiszczenia opłaty) należy przesłać drogą pocztową lub złożyć w sekretariacie Zespołu Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu.

 

Termin i sposób załatwienia

1. Jeżeli przedłożony wniosek zawiera wymagane informacje, a dokumentacja niezbędna do wystawienia duplikatu znajduje się w posiadaniu szkoły i uiszczono opłatę za wystawienie duplikatu, wydaje się go bez zbędnej zwłoki nie później niż w terminie 1 miesiąca. Na duplikacie nie umieszcza się fotografii.

2. Jeżeli nie została przedłożona pełna dokumentacja wnioskodawca zostaje zobowiązany do uzupełnienia wniosku telefonicznie lub pisemnie.

3. Jeżeli mimo wezwania wniosek nie zawiera niezbędnych informacji albo Szkoła nie posiada stosownej dokumentacji pedagogicznej, odmawia się pisemnie wydania duplikatu.

 

Sposób przekazania informacji o załatwieniu sprawy

O załatwieniu sprawy Wnioskodawca jest telefonicznie zawiadamiany.

Duplikat może zostać odebrany osobiście przez osobę zainteresowaną lub przez inne osoby posiadające pisemne upoważnienie.

Duplikat przesyłany jest drogą pocztową listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na wskazany we wniosku adres.