Samorząd Uczniowski

PRZEWODNICZĄCA Nikola Bartwanowicz kl. III A

-zna cele i zadania samorządu
-mobilizuje uczniów do wysiłku i pracy
-prowadzi zebrania
-rozdziela zadania
-współpracuje z Dyrektorem i Opiekunem Samorządu.

ZASTĘPCY PRZEWODNICZĄCEJ Wiktoria Komajda kl. II Ag i Gracjan Hajńce kl. IIFp

-są doradcami i współpracownikami Przewodniczącego
-pełnią rolę Przewodniczącego w czasie jego nieobecności
-stoją na czele ważnych komisji
-pomagają Przewodniczącemu.

SEKRETARZ Kacper Bartwanowicz kl. II Ap
-zawiadamia o zebraniach
-gromadzi materiały i wnioski
-opracowuje porządek zebrań
-gromadzi wnioski do rozpatrzenia.

PRZEWODNICZĄCY SEKCJI
SEKCJA ORGANIZACYJNO-PORZĄDKOWA Maciej Szymanek kl. IIDg
SEKCJA KULTURALNA Julia Lisowska kl. III A
SEKCJA FOTOGRAFICZNO-FILMOWA Michał Wojtaszek kl. IIAp
SEKCJA CHARYTATYWNA Angelika Fryda kl. IIDp

Rozmiar czcionki
Kontrast