WAŻNE

INFORMACJA O TERMINIE SKŁADANIA DEKLARACJI NA EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE W SESJI STYCZEŃ - LUTY 2019

Deklarację na egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń - luty 2019 należy złożyć do 9 września 2019 roku.
Terminy egzaminów:
- egzamin pisemny: 10 stycznia 2019 roku.
- egzamin praktyczny: od 11 stycznia do 16 lutego 2019 roku.