ZŁOŻENIE DEKLARACJI DO EGZAMINU PRZEPROWADZANEGO W SESJI CZERWIEC – LIPIEC 2020 R. PRZEZ OSOBY, KTÓRE NIE ZDAŁY EGZAMINU W SESJI STYCZEŃ – LUTY 2020 R.

Osoby, które nie zdały egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń – luty 2020 r., będą mogły złożyć deklarację ponownego przystąpienia do niezdanej/niezdanych części tego egzaminu w sesji czerwiec – lipiec 2020 r. do 31 marca br.  do dyrektora  szkoły - bezpośrednio do sekretariatu szkoły lub tradycyjną droga pocztową na adres:
Zespół Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu
ul. Piastowska 5
78-100 Kołobrzeg

Deklarację będzie można złożyć również w formie elektronicznej, przesyłając skan albo wyraźne zdjęcie podpisanego dokumentu na adres e-mail odpowiednio do sekretariatu szkoły (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) albo Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).


WAŻNE!!!

EGZAMINY POTWIERDZAJĄCE KWALIFIKACJE W ZAWODZIE-SESJA ZIMOWA

Informujemy, że egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (etap pisemny) organizowany w sesji zimowej przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu odbędzie się w naszej szkole 10 stycznia 2020 r. o godzinie 10.00.

Na egzamin należy zgłosić się przynajmniej 30 minut przed jego rozpoczęciem wraz z dowodem tożsamości oraz długopisem/piórem z czarnym tuszem.


INFORMACJA O TERMINIE SKŁADANIA DEKLARACJI NA EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE NA SESJĘ STYCZEŃ - LUTY '2020

Deklarację należy złożyć najpóźniej do 9. września 2019 r. w sekretariacie szkoły.

Część pisemna egzaminu odbędzie się 10. stycznia 2020 r.

Część praktyczna od 11. stycznia do 15. lutego 2020.

Absolwenci przystępujący ponownie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie powinni zapoznać się z informacją o opłacie za egzamin, która znajduje się na stronie www.oke.poznan.pl w zakładce "nowy egzamin zawodowy".
Dowód wniesienia opłaty składa się w OKE w Poznaniu nie później niż na 30 dni przed terminem rozpoczęcia sesji egzaminu zawodowego.


EGZAMINY POPRAWKOWE '2019

Harmonogram egzaminów poprawkowych można pobrać tutaj


UWAGA!

PRZYPOMINAMY!!!

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (etap pisemny) organizowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu odbędzie się w naszej szkole 18 czerwca 2019 r. o godzinie 10.00.

Uczniowie powinni  zgłosić się na egzamin z dokumentem tożsamości pół godziny przed jego rozpoczęciem (godz. 9.30).


WAŻNE! Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie- sesja czerwiec - lipiec 2019

Informujemy, że termin składania deklaracji na sesję czerwiec - lipiec 2019 r. upływa 18 lutego 2019 roku.

Dodatkowo:
do 29 marca 2019 r.  - 7 dni po otrzymaniu informacji o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie - w przypadku ponownego przystępowania do egzaminu przez zdających (uczniów oraz absolwentów), którzy nie zdali tego egzaminu w sesji 2019 Zima.

Część pisemna egzaminu odbędzie się 18 czerwca 2019 r.
Część praktyczna w terminie od 21 czerwca do 4 lipca 2019 roku (uczniowie i absolwenci będą powiadomieni o miejscu i terminie tej części egzaminu osobiście).


WAŻNE

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE W SESJI STYCZEŃ - LUTY '2019 ROZPOCZYNA SIĘ 10. STYCZNIA 2019 R. (CZWARTEK).

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (sesja styczeń-luty '2019) odbędzie się w najbliższy czwartek 10. stycznia 2019 r. o godzinie 10.00 w sali nr 1.

Na egzamin należy zgłosić się na pół godziny przed jego rozpoczęciem (godz. 9.30).

Przypominamy, że na egzamin należy zabrać ze sobą dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość .


INFORMACJA O TERMINIE SKŁADANIA DEKLARACJI NA EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE W SESJI STYCZEŃ - LUTY 2019

Deklarację na egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń - luty 2019 należy złożyć do 9 września 2019 roku.
Terminy egzaminów:
- egzamin pisemny: 10 stycznia 2019 roku.
- egzamin praktyczny: od 11 stycznia do 16 lutego 2019 roku.