Dyrektor mgr Dominika Pfeif

Wicedyrektor ds. wychowawczych      mgr Arkadiusz Olszewski

Wicedyrektor ds. dydaktycznych         mgr Agnieszka Getka-Lubowicka

Kierownik szkolenia praktycznego         mgr Magdalena Barna

Główna księgowa                              mgr Magdalena Janik

Kierownik gospodarczy                      mgr Bartosz Stańczyk