Dyrektor mgr Hanna Cupiał

Wicedyrektor do spraw dydaktycznych  mgr Agnieszka Głąbik

Wicedyrektor do spraw wychowawczych  mgr Arkadiusz Olszewski

Główna księgowa  mgr Magdalena Janik

Kierownik szkolenia praktycznego mgr Magdalena Barna

Kierownik gospodarczy Elżbieta Czarnecka