RADA PEDAGOGICZNA ROK SZKOLNY 2018/2019

mgr Bagińska Barbara nauczyciel teoretycznych przedmiotów zawodowych gastronomicznych
mgr Barna Magdalena kierownik szkolenia praktycznego, nauczyciel języka rosyjskiego, teoretycznych przedmiotów zawodowych fryzjerskich, oligofrenopedagog
mgr Cupiał Hanna nauczyciel języka rosyjskiego, oligofrenopedagog
mgr Fiedosewicz Anna pedagog, oligofrenopedagog
mgr Fulara Adam nauczyciel religii
mgr Getka-Lubowicka Agnieszka wicedyrektor, nauczyciel teoretycznych, przedmiotów zawodowych ekonomicznych, matematyki, oligofrenopedagog
mgr Głąbik Agnieszka nauczyciel języka polskiego, oligofrenopedagog
mgr Jamrożek Adam nauczyciel języka niemieckiego
mgr Kornak Alina psycholog, oligofrenopedagog
mgr Kukiełka Anna nauczyciel wychowania fizycznego, biologii oligofrenopedagog
mgr Lewicki Robert nauczyciel wychowania fizycznego, przedmiotów zawodowych hotelarskich, oligofrenopedagog
mgr inż. Łastowska Małgorzata nauczyciel chemii, fizyki, matematyki, teoretycznych przedmiotów, zawodowych fryzjerskich, oligofrenopedagog
mgr Łuców Sylwia nauczyciel-bibliotekarz
mgr Maciejewska Agnieszka pedagog, oligofrenopedagog
mgr Maciejewski Jacek nauczyciel wychowania fizycznego, oligofrenopedagog
mgr Malicz- Lisowska Edyta nauczyciel języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, oligofrenopedagog
mgr Misterek Małgorzata nauczyciel-bibliotekarz, nauczyciel geografii i ochrony środowiska, oligofrenopedagog
mgr Mróz Tomasz nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa i wychowania fizycznego, oligofrenopedagog
mgr Nowak Angelika nauczyciel-logopeda, oligofrenopedagog
mgr inż. Olszak Grażyna nauczyciel przedmiotów zawodowych gastronomicznych
mgr inż. Olszak Katarzyna nauczyciel przedmiotów zawodowych gastronomicznych, hotelarskich oligofrenopedagog
mgr Olszewski Arkadiusz wicedyrektor szkoły-nauczyciel wychowania fizycznego, oligofrenopedagog
mgr Pfeif Dominika dyrektor, nauczyciel języka niemieckiego
mgr Pióro Michał nauczyciel języka angielskiego, wychowania fizycznego
dr Janina Pyda nauczyciel religii, oligofrenopedagog
mgr Pyszka Julita nauczyciel matematyki
mgr inż. Trembowski Kazimierz nauczyciel matematyki i przedmiotów zawodowych mechanicznych, oligofrenopedagog
mgr Uniewska Katarzyna nauczyciel języka polskiego i wychowania do życia w rodzinie, oligofrenopedagog
inż. Wątły Piotr nauczyciel teoretycznych przedmiotów zawodowych mechanicznych, oligofrenopedagog
mgr Wieczorek Tomasz nauczyciel technologii informacyjnych  i informatyki, oligofrenopedagog
mgr Dariusz Wojciechowski nauczyciel biologii, wychowania fizycznego, oligofrenopedagog