RADA PEDAGOGICZNA ROK SZKOLNY 2017/2018

mgr Bagińska Barbara nauczyciel teoretycznych przedmiotów zawodowych gastronomicznych

mgr Barna Magdalena  kierownik szkolenia praktycznego  nauczyciel języka rosyjskiego, teoretycznych przedmiotów zawodowych fryzjerskich, oligofrenopedagog

mgr Cupiał Hanna dyrektor szkoły nauczyciel języka rosyjskiego, oligofrenopedagog

mgr Getka-Lubowicka Agnieszka nauczyciel teoretycznych przedmiotów zawodowych ekonomicznych, oligofrenopedagog

mgr Głąbik Agnieszka wicedyrektor szkoły; nauczyciel języka polskiego, oligofrenopedagog

mgr Misterek Małgorzata  nauczyciel-bibliotekarz, nauczyciel geografii i ochrony środowiska, oligofrenopedagog

mgr Kornak Alina psycholog, oligofrenopedagog

mgr Kukiełka Anna nauczyciel wychowania fizycznego, oligofrenopedagog

mgr Lewicki Robert  nauczyciel wychowania fizycznego, oligofrenopedagog

mgr inż. Łastowska Małgorzata  nauczyciel chemii, fizyki, teoretycznych przedmiotów zawodowych fryzjerskich, oligofrenopedagog

mgr Łuców Sylwia nauczyciel-bibliotekarz

mgr Maciejewska Agnieszka pedagog, oligofrenopedagog

mgr Maciejewski Jacek nauczyciel wychowania fizycznego, oligofrenopedagog

mgr Malicz- Lisowska Edyta nauczyciel języka polskiego, oligofrenopedagog

mgr Mróz Tomasz nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa, wychowania fizycznego, oligofrenopedagog

mgr Nowak Angelika nauczyciel-logopeda, oligofrenopedagog 

mgr inż. Olszak Grażyna nauczyciel teoretycznych przedmiotów zawodowych gastronomicznych

mgr inż. Olszak Katarzyna nauczyciel teoretycznych przedmiotów zawodowych gastronomicznych, oligofrenopedagog

mgr Olszewski Arkadiusz wicedyrektor szkoły-nauczyciel wychowania fizycznego, oligofrenopedagog

mgr Pelc Danuta nauczyciel języka niemieckiego

mgr Pióro Michał nauczyciel wychowania fizycznego, języka angielskiego

dr Pyda Janina  nauczyciel religii, oligofrenopedagog

mgr Suder Monika nauczyciel języka angielskiego

mgr Trembowska Róża nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie, oligofrenopedagog

mgr inż. Trembowski Kazimierz nauczyciel matematyki i przedmiotów zawodowych mechanicznych, oligofrenopedagog

mgr Uniewska Katarzyna nauczyciel języka polskiego i wychowania do życia w rodzinie, oligofrenopedagog

inż. Wątły Piotr   nauczyciel teoretycznych przedmiotów zawodowych mechanicznych, oligofrenopedagog

mgr Wieczorek Tomasz nauczyciel technologii informacyjnych i informatyki, oligofrenopedagog

mgr Wojciechowski Dariusz nauczyciel  biologii, oligofrenopedagog