Dokumenty publikowane w formacie *.pdf

Statut Zespołu Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu

Statut Centrum Kształcenia Zawodowego w Zespole Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu

Teksty jednolite Statutów szkół wchodzących w skład  Zespołu Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu obejmujące zmiany dokonane uchwałami Rady Pedagogicznej z dnia 10 września 2019 r., 28. listopada 2019 r. oraz 20 stycznia 2020 r.:

Statut Branżowej Szkoły I Stopnia w Zespole Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu

Statut Branżowej Szkoły Specjalnej I Stopnia w Zespole Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu

Statut Technikum Zawodowego nr 3 w Zespole Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu


Koncepcja Pracy Zespołu Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu na lata 2014-2018

publikujemy poniżej w dwóch plikach /częściach

Część 1. Część 2.

Kodeks postępowania etycznego

Regulamin korzystania z boiska szkolnego

Szkolne statuty opublikowane zostały w Biuletynie Informacji Publicznej

 

Rada Rodziców przy Zespole Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego

ul. Piastowska 5

78-100 Kołobrzeg

NIP 671-16-28-457

Konto bankowe:  11 2030 0045 1110 0000 0282 6390


SKŁAD PREZYDIUM RADY RODZICÓW

ROK SZKOLNY 2018/2019


PRZEWODNICZĄCA  Joanna Szoć

SEKRETARZ  Rafał Rosołowski

SKARBNIK  Anna Pawłowska

 

KOMISJA REWIZYJNA

PRZEWODNICZĄCY Janusz Laskowski

CZŁONKOWIE KOMISJI REWIZYJNEJ:  Magdalena Zajler, Małgorzata Lizurej

 

 

Regulamin Rady Rodziców 

Regulamin wyboru Rady Rodziców

RADA PEDAGOGICZNA ROK SZKOLNY 2018/2019

mgr Bagińska Barbara nauczyciel teoretycznych przedmiotów zawodowych gastronomicznych
mgr Barna Magdalena kierownik szkolenia praktycznego, nauczyciel języka rosyjskiego, teoretycznych przedmiotów zawodowych fryzjerskich, oligofrenopedagog
mgr Cupiał Hanna nauczyciel języka rosyjskiego, oligofrenopedagog
mgr Fiedosewicz Anna pedagog, oligofrenopedagog
mgr Fulara Adam nauczyciel religii
mgr Getka-Lubowicka Agnieszka wicedyrektor, nauczyciel teoretycznych, przedmiotów zawodowych ekonomicznych, matematyki, oligofrenopedagog
mgr Głąbik Agnieszka nauczyciel języka polskiego, oligofrenopedagog
mgr Jamrożek Adam nauczyciel języka niemieckiego
mgr Kornak Alina psycholog, oligofrenopedagog
mgr Kukiełka Anna nauczyciel wychowania fizycznego, biologii oligofrenopedagog
mgr Lewicki Robert nauczyciel wychowania fizycznego, przedmiotów zawodowych hotelarskich, oligofrenopedagog
mgr inż. Łastowska Małgorzata nauczyciel chemii, fizyki, matematyki, teoretycznych przedmiotów, zawodowych fryzjerskich, oligofrenopedagog
mgr Łuców Sylwia nauczyciel-bibliotekarz
mgr Maciejewska Agnieszka pedagog, oligofrenopedagog
mgr Maciejewski Jacek nauczyciel wychowania fizycznego, oligofrenopedagog
mgr Malicz- Lisowska Edyta nauczyciel języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, oligofrenopedagog
mgr Misterek Małgorzata nauczyciel-bibliotekarz, nauczyciel geografii i ochrony środowiska, oligofrenopedagog
mgr Mróz Tomasz nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa i wychowania fizycznego, oligofrenopedagog
mgr Nowak Angelika nauczyciel-logopeda, oligofrenopedagog
mgr inż. Olszak Grażyna nauczyciel przedmiotów zawodowych gastronomicznych
mgr inż. Olszak Katarzyna nauczyciel przedmiotów zawodowych gastronomicznych, hotelarskich oligofrenopedagog
mgr Olszewski Arkadiusz wicedyrektor szkoły-nauczyciel wychowania fizycznego, oligofrenopedagog
mgr Pfeif Dominika dyrektor, nauczyciel języka niemieckiego
mgr Pióro Michał nauczyciel języka angielskiego, wychowania fizycznego
dr Janina Pyda nauczyciel religii, oligofrenopedagog
mgr Pyszka Julita nauczyciel matematyki
mgr inż. Trembowski Kazimierz nauczyciel matematyki i przedmiotów zawodowych mechanicznych, oligofrenopedagog
mgr Uniewska Katarzyna nauczyciel języka polskiego i wychowania do życia w rodzinie, oligofrenopedagog
inż. Wątły Piotr nauczyciel teoretycznych przedmiotów zawodowych mechanicznych, oligofrenopedagog
mgr Wieczorek Tomasz nauczyciel technologii informacyjnych  i informatyki, oligofrenopedagog
mgr Dariusz Wojciechowski nauczyciel biologii, wychowania fizycznego, oligofrenopedagog


Rada Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2019/2020

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

PRZEWODNICZĄCA

Nikola Bartwanowicz  kl. II A

-zna cele i zadania samorządu
-mobilizuje uczniów do wysiłku i pracy
-prowadzi zebrania
-rozdziela zadania
-współpracuje z Dyrektorem i Opiekunem Samorządu.

ZASTĘPCY PRZEWODNICZĄCEJ     

Jan Hrynkiewicz  kl. II C     

Joanna Radłowska kl. III C

-są doradcami i współpracownikami Przewodniczącego
-pełnią rolę Przewodniczącego w czasie jego nieobecności
-stoją na czele ważnych komisji
-pomagają Przewodniczącemu.

Patrycja Rakieć, kl. III A

SEKRETARZ

-zawiadamia o zebraniach
-gromadzi materiały i wnioski
-opracowuje porządek zebrań
-gromadzi wnioski do rozpatrzenia.

PRZEWODNICZĄCY SEKCJI

SEKCJA PORZĄDKOWO-TECHNICZNA  


 

Marcin Jakubiak kl. III O

SEKCJA KULTURALNA                      

  

Julia Lisowska kl. II A     

SEKCJA FOTOGRAFICZNO-FILMOWA    

Julia Wołowicz kl. IIIA

SEKCJA CHARYTATYWNA                

Zuzanna Zaborowska kl. IIID


Dyrektor mgr Dominika Pfeif

Wicedyrektor ds. wychowawczych      mgr Arkadiusz Olszewski

Wicedyrektor ds. dydaktycznych         mgr Agnieszka Getka-Lubowicka

Kierownik szkolenia praktycznego         mgr Magdalena Barna

Główna księgowa                              mgr Magdalena Janik

Kierownik gospodarczy                      mgr Bartosz Stańczyk