Dokumenty publikowane w formacie *.pdf

Statut Zespołu Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu

Statut Centrum Kształcenia Zawodowego w Zespole Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu

Teksty jednolite Statutów szkół wchodzących w skład  Zespołu Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu obejmujące zmiany dokonane uchwałami Rady Pedagogicznej z dnia 10 września 2019 r., 28. listopada 2019 r., 20 stycznia 2020 r. oraz 11. marca 2020 r.

Statut Branżowej Szkoły I Stopnia w Zespole Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu

Statut Branżowej Szkoły Specjalnej I Stopnia w Zespole Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu

Statut Technikum Zawodowego nr 3 w Zespole Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu

Statut Branżowej Szkoły II Stopnia w Zespole Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu


Koncepcja Pracy Zespołu Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu na lata 2014-2018

publikujemy poniżej w dwóch plikach /częściach

Część 1. Część 2.

Kodeks postępowania etycznego

Regulamin korzystania z boiska szkolnego

Szkolne statuty opublikowane zostały w Biuletynie Informacji Publicznej

 

Rada Rodziców przy Zespole Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego

ul. Piastowska 5

78-100 Kołobrzeg

NIP 671-16-28-457

Konto bankowe:  11 2030 0045 1110 0000 0282 6390


SKŁAD PREZYDIUM RADY RODZICÓW

ROK SZKOLNY 2018/2019


PRZEWODNICZĄCA  Joanna Szoć

SEKRETARZ  Rafał Rosołowski

SKARBNIK  Anna Pawłowska

 

KOMISJA REWIZYJNA

PRZEWODNICZĄCY Janusz Laskowski

CZŁONKOWIE KOMISJI REWIZYJNEJ:  Magdalena Zajler, Małgorzata Lizurej

 

 

Regulamin Rady Rodziców 

Regulamin wyboru Rady Rodziców

RADA PEDAGOGICZNA ROK SZKOLNY 2019/2020

1. mgr Barna Magdalena- kierownik szkolenia praktycznego, nauczyciel języka rosyjskiego, teoretycznych przedmiotów zawodowych fryzjerskich, oligofrenopedagog
2.mgr Ćwirko Dariusz-nauczyciel informatyki
3. mgr Domaradzka Małgorzata- nauczyciel historii
4.mgr Fulara Adam-nauczyciel religii
5.mgr Getka-Lubowicka Agnieszka-wicedyrektor, nauczyciel teoretycznych przedmiotów zawodowych ekonomicznych, matematyki, oligofrenopedagog
6.mgr Głąbik Agnieszka-nauczyciel języka polskiego, oligofrenopedagog
7.Edyta Giejbo-nauczyciel teoretycznych przedmiotów zawodowych fryzjerskich
8.mgr Hajdamowicz Alina-pedagog, doradca zawodowy
9.mgr Jamrożek Adam-nauczyciel języka niemieckiego
10.mgr Jancz Wioletta-nauczyciel wychowania fizycznego
11.dr Kabaciński Dawid-nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie
12.mgr Kaczmarek Agata-nauczyciel języka polskiego
13.mgr Kaczmarek Przemysław-nauczyciel wychowania fizycznego
14.mgr Kambaras-Nowak Justyna-nauczyciel podstaw przedsiębiorczości, teoretycznych przedmiotów zawodowych ekonomicznych
15.Kardynał Stanisław-nauczyciel teoretycznych przedmiotów zawodowych mechanicznych, samochodowych
16.mgr Kietla-Rzewucka Agnieszka-nauczyciel fizyki, matematyki, oligofrenopedagog
17.lic. Kisiel Tadeusz-nauczyciel teoretycznych przedmiotów zawodowych gastronomicznych, oligofrenopedagog
18.mgr Kornak Alina-psycholog, oligofrenopedagog
19.mgr Kukiełka Anna-nauczyciel wychowania fizycznego, biologii oligofrenopedagog
20.mgr Lewicki Robert-nauczyciel wychowania fizycznego, przedmiotów zawodowych hotelarskich, oligofrenopedagog
21.mgr inż. Łastowska Małgorzata-nauczyciel chemii, fizyki, matematyki, teoretycznych przedmiotów, zawodowych fryzjerskich, oligofrenopedagog
22.mgr Łuców Sylwia-nauczyciel-bibliotekarz
23.mgr Maciejewska Agnieszka-pedagog, oligofrenopedagog
24.mgr Maciejewski Jacek-nauczyciel wychowania fizycznego, oligofrenopedagog
25.mgr Malicz- Lisowska Edyta-nauczyciel języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, oligofrenopedagog
26.mgr Misterek Małgorzata-nauczyciel-bibliotekarz, nauczyciel geografii i ochrony środowiska, oligofrenopedagog
27.mgr Mróz Tomasz-nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa i wychowania fizycznego, oligofrenopedagog
28.mgr Musiał Jacek-nauczyciel matematyki
29.mgr Nowak Angelika-nauczyciel-logopeda, oligofrenopedagog
30.mgr inż. Olszak Grażyna-nauczyciel przedmiotów zawodowych gastronomicznych
31.mgr inż. Olszak Katarzyna-nauczyciel przedmiotów zawodowych gastronomicznych, hotelarskich oligofrenopedagog
32.mgr Olszewski Arkadiusz-wicedyrektor szkoły-nauczyciel wychowania fizycznego, oligofrenopedagog
33.mgr Pfeif Dominika-dyrektor, nauczyciel języka niemieckiego
34.mgr Pióro Michał-nauczyciel języka angielskiego, wychowania fizycznego
35.dr Pyda Janina-nauczyciel religii, oligofrenopedagog
36.mgr Pyszka Julita-nauczyciel matematyki
37.mgr Satro Marcin-nauczyciel języka niemieckiego
38.mgr Skarzewska Agnieszka - nauczyciel języka angielskiego
39.mgr Sobierajska Aneta - nauczyciel języka polskiego
40.mgr Szornak Aleksandra-nauczyciel technologii informatyki
41.mgr inż. Trembowski Kazimierz-nauczyciel matematyki i przedmiotów zawodowych mechanicznych, oligofrenopedagog
42.mgr Uniewska Katarzyna-nauczyciel języka polskiego i wychowania do życia w rodzinie, oligofrenopedagog
43.inż. Wątły Piotr-nauczyciel teoretycznych przedmiotów zawodowych mechanicznych, oligofrenopedagog
44.mgr Wieczorek Tomasz-nauczyciel technologii informacyjnych i informatyki, oligofrenopedagog
45.mgr Dariusz Wojciechowski-nauczyciel biologii, wychowania fizycznego, oligofrenopedagog


Rada Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2019/2020

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

PRZEWODNICZĄCA

Nikola Bartwanowicz  kl. II A

-zna cele i zadania samorządu
-mobilizuje uczniów do wysiłku i pracy
-prowadzi zebrania
-rozdziela zadania
-współpracuje z Dyrektorem i Opiekunem Samorządu.

ZASTĘPCY PRZEWODNICZĄCEJ     

Jan Hrynkiewicz  kl. II C     

Joanna Radłowska kl. III C

-są doradcami i współpracownikami Przewodniczącego
-pełnią rolę Przewodniczącego w czasie jego nieobecności
-stoją na czele ważnych komisji
-pomagają Przewodniczącemu.

Patrycja Rakieć, kl. III A

SEKRETARZ

-zawiadamia o zebraniach
-gromadzi materiały i wnioski
-opracowuje porządek zebrań
-gromadzi wnioski do rozpatrzenia.

PRZEWODNICZĄCY SEKCJI

SEKCJA PORZĄDKOWO-TECHNICZNA  


 

Marcin Jakubiak kl. III O

SEKCJA KULTURALNA                      

  

Julia Lisowska kl. II A     

SEKCJA FOTOGRAFICZNO-FILMOWA    

Julia Wołowicz kl. IIIA

SEKCJA CHARYTATYWNA                

Zuzanna Zaborowska kl. IIID


Dyrektor mgr Dominika Pfeif

Wicedyrektor ds. wychowawczych      mgr Arkadiusz Olszewski

Wicedyrektor ds. dydaktycznych         mgr Agnieszka Getka-Lubowicka

Kierownik szkolenia praktycznego         mgr Magdalena Barna

Główna księgowa                              mgr Magdalena Janik

Kierownik gospodarczy                      mgr Bartosz Stańczyk