Rada Rodziców przy Zespole Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego

ul. Piastowska 5

78-100 Kołobrzeg

NIP 671-16-28-457

Konto bankowe:  11 2030 0045 1110 0000 0282 6390


SKŁAD PREZYDIUM RADY RODZICÓW

ROK SZKOLNY 2018/2019


PRZEWODNICZĄCA  Joanna Szoć

SEKRETARZ  Rafał Rosołowski

SKARBNIK  Anna Pawłowska

 

KOMISJA REWIZYJNA

PRZEWODNICZĄCY Janusz Laskowski

CZŁONKOWIE KOMISJI REWIZYJNEJ:  Magdalena Zajler, Małgorzata Lizurej

 

 

Regulamin Rady Rodziców 

Regulamin wyboru Rady Rodziców