Rada Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2018/2019

PRZEWODNICZĄCY

Michał Wawszczyk  kl. III b

-zna cele i zadania samorządu
-mobilizuje uczniów do wysiłku i pracy
-prowadzi zebrania
-rozdziela zadania
-współpracuje z Dyrektorem i Opiekunem Samorządu.

ZASTĘPCY PRZEWODNICZĄCEGO      

Joanna Radłowska  kl. II c      

Kacper Wąsowicz kl. III a

-są doradcami i współpracownikami Przewodniczącego
-pełnią rolę Przewodniczącego w czasie jego nieobecności
-stoją na czele ważnych komisji
-pomagają Przewodniczącemu.

SEKRETARZ

 

Marcelina Kelner   kl. II a

-zawiadamia o zebraniach
-gromadzi materiały i wnioski
-opracowuje porządek zebrań
-gromadzi wnioski do rozpatrzenia.

PRZEWODNICZĄCY SEKCJI

Adrian Jadczyk kl. III a - przewodniczący sekcji porządkowo-technicznej             


 

Patryk Czekierda kl. II c - przewodniczący sekcji charytatywnej   

  

Łukasz Chlebowski kl. II a-  przewodniczący sekcji fotograficzno-filmowej