Rada Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2019/2020

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

PRZEWODNICZĄCA

Nikola Bartwanowicz  kl. II A

-zna cele i zadania samorządu
-mobilizuje uczniów do wysiłku i pracy
-prowadzi zebrania
-rozdziela zadania
-współpracuje z Dyrektorem i Opiekunem Samorządu.

ZASTĘPCY PRZEWODNICZĄCEJ     

Jan Hrynkiewicz  kl. II C     

Joanna Radłowska kl. III C

-są doradcami i współpracownikami Przewodniczącego
-pełnią rolę Przewodniczącego w czasie jego nieobecności
-stoją na czele ważnych komisji
-pomagają Przewodniczącemu.

Patrycja Rakieć, kl. III A

SEKRETARZ

-zawiadamia o zebraniach
-gromadzi materiały i wnioski
-opracowuje porządek zebrań
-gromadzi wnioski do rozpatrzenia.

PRZEWODNICZĄCY SEKCJI

SEKCJA PORZĄDKOWO-TECHNICZNA  


 

Marcin Jakubiak kl. III O

SEKCJA KULTURALNA                      

  

Julia Lisowska kl. II A     

SEKCJA FOTOGRAFICZNO-FILMOWA    

Julia Wołowicz kl. IIIA

SEKCJA CHARYTATYWNA                

Zuzanna Zaborowska kl. IIID