REKRUTACJA

Rozpoczynamy rekrutację do projektu pt. Doskonalenie zawodowe poprzez praktykę zawodową w Menterodzie- staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2010  współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rekrutacja do projektu trwa od 24.02.2016 r. do 07.03.2016 r.,

a wyjazd na praktyki w Menterodzie odbędzie się w terminie 21.05.-04.06.2016.

 

Uczniów klas I i II Zasadniczej Szkoły Zawodowej naszego Zespołu, uczących się zawodów fryzjer, kucharz, mechanik pojazdów samochodowych, zainteresowanych udziałem w projekcie, prosimy o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji oraz składanie w szkolnym sekretariacie wypełnionych ankiet rekrutacyjnych (załącznik do regulaminu).

Ostateczny termin składania ankiet 07.03.2016 r.

Ogłoszenie wyników rekrutacji: 21.03.2016 r.

Dokumenty do pobrania w formacie *pdf

Regulamin rekrutacji

Ankieta rekrutacyjna


WYNIKI

W wyniku przeprowadzonej rekrutacji zostali wyłonieni uczestnicy wyjazdu na staż.

Do projektu zakwalifikowało się 15 uczestników -uczniów klas I i II Zasadniczej Szkoły Zawodowej: 6 kucharzy, 5 mechaników pojazdów samochodowych i 4 fryzjerki.

Imienna lista uczestników zakwalifikowanych do wyjazdy została podana do wiadomości-umieszczona w gablocie informacyjnej dot. realizowanego projektu na I piętrze budynku szkoły.