Regulamin międzyszkolnego konkursu

MISTRZ KUCHNI JUNIOR


I.            INFORMACJE PODSTAWOWE

1.    Organizator konkursu: Zespół Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu, ul. Piastowska 5, 78-100 Kołobrzegu
2.    Termin konkursu: 15.10.2019r., godzina 11.00.
3.    Konkurs jest zorganizowany w ramach Święta Szkoły.

 II.          ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE MISTRZ KUCHNI JUNIOR

1.    W konkursie Mistrz Kuchni Junior może wziąć udział 1 osoba ze szkoły podstawowej.
2.    Ze względu na określoną ilość stanowisk w pracowni gastronomicznej (8 stanowisk)
o udziale w konkursie decyduje kolejność zgłoszeń.
3.    Kartę zgłoszenia z załącznikami wypełnia i podpisuje rodzic/opiekun prawny uczestnika konkursu. W przypadku uczestnika pełnoletniego kartę zgłoszenia i załączniki wypełnia uczestnik.
4.    Zgłoszenia w formie pisemnej należy kierować do sekretariatu szkoły (adres organizatora) na druku zgłoszenia konkursowego. Należy złożyć wypełnione: kartę zgłoszenia– załącznik nr 1 do regulaminu oraz oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów – załącznik nr 2 do Regulaminu.
5.    Uzupełnienie i przekazanie Organizatorowi zgłoszenia konkursowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu.
6.    Konkurs rozpocznie się w dniu 15.10.2019r. o godz. 11.00 w pracowni gastronomicznej Zespołu Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu.
7.    Uczestnik konkursu zobowiązany jest do przybycia na miejsce konkursu o godz. 10.30  celem dopełnienia czynności wstępnych tj. przebrania się, losowania stanowiska pracy, wysłuchania instruktażu wstępnego.
 III.        ZADANIE KONKURSOWE DLA UCZESTNIKÓW KONKURSU
1. Wykonanie 2 porcji:
1)    placków ziemniaczanych, wykonanych zgodnie z przedstawiona przez organizatora recepturą
2)    dwóch dodatków przygotowanych według własnego przepisu z dostępnych dla każdego uczestnika surowców:
·         z pieczarkami:
-        pieczarki,
-        cebula
-        śmietanka 36%,
-        olej,
-        sól, pieprz
·           z warzywami:
-          cukinia,
-          cebula,
-          papryka żółta i czerwona,
-          2 pomidory,
-          por,
-          olej,
-          sól, pieprz, papryka słodka.
2.      Uczestnik wykonuje zadanie z dostępnych powyżej surowców, przy czym do oceny jury podaje dwa talerze:
-        na jednym placki z pieczarkami i sosem,
-        na drugim placki z warzywami.
3.      Uczestnik konkursu nie ma obowiązku wykorzystania wszystkich wymienionych w pkt. 1  surowców.
4.      Do przygotowania zadania uczestnik otrzyma do dyspozycji dostępny w pracowni gastronomicznej sprzęt i urządzenia, w tym w szczególności:
-        kuchnię elektryczną z piekarnikiem,
-        piec konwekcyjny,
-        mikrofalówkę,
-        lodówkę,
-        mikser,
-        blender,
-        elektryczną maszynkę do mięsa,
-        3 garnki różnej objętości,
-        2 patelnie o różnej średnicy,
-        noże szefa kuchni, jarzyniak i inne,
-        2 talerze do dania głównego,
oraz inny drobny sprzęt niezbędny do gotowania.
5.      Recepturę do przygotowania placków ziemniaczanych każdy z uczestników otrzyma w momencie rozpoczęcia konkursu.
6.      Czas przygotowania zadania: 120 minut.
7.      Organizator zapewnia uczestnikom konkursu nakrycia głowy, bluzy i zapaski, w których uczestnik ma obowiązek przygotowania zadania konkursowego.

IV.         JURY I ZASADY OCENY WYKONANIA ZADANIA

1.Oceny potraw konkursowych dokonuje Jury, którego werdykt jest ostateczny i nie podlega odwołaniu. 
2.Skład komisji oceniającej powołuje organizator. Członkowie Jury nie mogą być w żaden sposób związani z uczestnikami konkursu
3.Oceny potraw Jury dokonuje w oparciu o następujące kryteria
1)    smak
2)    atrakcyjność- wrażenie wizualne podanej potrawy.
4.Każdy juror ocenia potrawy według ww. kryteriów w skali 1-5 punktów.
5.O wygranej w konkursie decyduje ilość przyznanych uczestnikowi punktów.
6.Za przeliczenie punktacji odpowiedzialne jest Jury.
7.Jury wypełnia odpowiednio kartę oceny zadania konkursowego- wg załącznika nr 3 do Regulaminu i protokół oceny konkursu- załącznik nr 4 do Regulaminu.
8.W przypadku miejsc 1-3, przy uzyskaniu przez więcej niż jednego uczestnika takiej samej ilości punktów, decyduje głos Przewodniczącego Jury.

V.            NAGRODY

1.     Zdobywcy najwyższej ilości punktów- uczestnicy, którzy zajmą miejsca 1-3 w konkursie Mistrz Kuchni Junior zostaną nagrodzeni nagrodami rzeczowymi w dniu 16.10.2019r. o godzinie 11:00.
2.      Każdy uczestnik otrzyma dyplom za udział w konkursie.


VI.         INFORMACJE DODATKOWE

1.Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji zarówno w formie pisemnej jak i elektronicznej materiałów konkursowych, receptur oraz nazwisk osób startujących, zgodnie ze złożonymi przez uczestników konkursu oświadczeniami.
2.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji fotograficznej oraz filmowej prac oraz innych materiałów konkursowych poszczególnych uczestników.
3.Przekazanie organizatorowi zgłoszenia konkursowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu.
4.Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.
5.Dodatkowych informacji dotyczących konkursu Mistrz Kuchni Junior udziela osoba nadzorująca konkurs z ramienia organizatora, tel. 503 595 544.

 

Załączniki

Karta zgłoszenia z oświadczeniami - załączniki nr 1 i nr 2 do Regulaminu

Karta oceny zadania konkursowego i protokół oceny konkursu.

Regulamin

Liczymy na kreatywność uczestników w doborze składników do najsmaczniejszych przyrządzonych przez nich potraw.

Zapraszamy do udziału w konkursie.


EDYCJA I - rok 2018/2019

 

I.            INFORMACJE PODSTAWOWE:

1.    Organizator konkursu:

Zespół Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu,

ul. Piastowska 5 78-100 Kołobrzeg.

2.    Termin konkursu: 8. listopada 2018 r.

3.    Konkurs organizowany w ramach Trzeciego Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych.

 II.          ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE MISTRZ KUCHNI JUNIOR

1.    W konkursie Mistrz Kuchni Junior może wziąć udział 1 osoba z ostatniej klasy z danej szkoły podstawowej lub gimnazjum (ósma/trzecia).
2.    Ze względu na określoną ilość stanowisk w pracowni gastronomicznej (6 stanowisk) o udziale w konkursie decyduje kolejność zgłoszeń.
3.    Kartę zgłoszenia  z załącznikami wypełnia i podpisuje rodzic/opiekun prawny uczestnika konkursu. W przypadku uczestnika pełnoletniego kartę zgłoszenia i załączniki wypełnia uczestnik. 
4.    Zgłoszenia w formie pisemnej należy kierować do sekretariatu szkoły (adres organizatora) na druku zgłoszenia konkursowego. Należy złożyć wypełnione: kartę zgłoszenia – załącznik nr 1 do regulaminu oraz oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów - załącznik nr 2 do Regulaminu.
5.    Uzupełnienie i przekazanie Organizatorowi zgłoszenia konkursowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu.
6.    Konkurs rozpocznie się o godz. 10.00 w pracowni gastronomicznej Zespołu Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu.
7.    Uczestnik konkursu zobowiązany jest do przybycia na miejsce konkursu o godz. 9.00  celem dopełnienia czynności wstępnych tj. przebrania się, losowania stanowiska pracy, wysłuchania instruktażu wstępnego.
III.        ZADANIE KONKURSOWE DLA UCZESTNIKÓW KONKURSU
11.    Wykonanie 2 porcji:
1)    dania głównego mięsnego lub mięsno- warzywnego
2)    surówki według własnego przepisu
 2.    Uczestnik wykonuje zadanie z dostępnych niżej surowców /WSZYSTKIE PRODUKTY ZAPEWNIA ORGANIZATOR/ (z zastrzeżeniem pkt. 3):
-        filet z piersi z kurczaka,
-        papryka czerwona i żółta,
-        ogórek świeży,
-        cukinia,
-        bakłażan,
-        por,
-        batat,
-        pieczarki,
-        natka pietruszki,
-        kukurydza konserwowa,
-        marchewka,
-        jabłko,
-        olej,
-        bułka tarta,
-        śmietanka 36%,
-        2 jaja,
-        mąka,
-        mleko,
-        majonez,
-        cytryna,
-        przyprawy: sól, pieprz, papryka słodka.
3.      Uczestnik konkursu nie ma obowiązku wykorzystania wszystkich wymienionych w pkt. 2  surowców.
4.      Do przygotowania zadania uczestnik otrzyma do dyspozycji dostępny w pracowni gastronomicznej sprzęt i urządzenia, w tym w szczególności:
-        kuchnię elektryczną z piekarnikiem,
-        piec konwekcyjny,
-        mikrofalówkę,
-        lodówkę,
-        mikser,
-        blender,
-        elektryczną maszynkę do mięsa,
-        3 garnki różnej objętości,
-        2 patelnie o różnej średnicy,
-        noże szefa kuchni, jarzyniak i inne,
-        2 talerze do dania głównego,
-        2 talerze deserowe lub kompotierka do surówki,
-        oraz inny drobny sprzęt niezbędny do gotowania.
5.      Czas przygotowania zadania: 120 minut.
6.      Organizator zapewnia uczestnikom konkursu nakrycia głowy, bluzy i zapaski, w których uczestnik ma obowiązek przygotowania zadania konkursowego.
 
 
IV.         DEGUSTACJA
Jedną porcję sporządzonych potraw degustuje sam uczestnik, a drugą oceniają  jurorzy.
 
V.            JURY I ZASADY OCENY WYKONANIA ZADANIA
1.   Oceny potraw konkursowych dokonuje Jury, którego werdykt jest ostateczny i nie podlega odwołaniu. 
2.    Skład komisji oceniającej powołuje organizator. Członkowie Jury nie mogą być w żaden sposób związani z uczestnikami konkursu
3.    Oceny potraw Jury dokonuje w oparciu o następujące kryteria:
1)    smak
2)    atrakcyjność- wrażenie wizualne podanej potrawy.
4.    Każdy juror ocenia potrawy według ww. kryteriów w skali 1-5 punktów.
5.    O wygranej w konkursie decyduje ilość przyznanych uczestnikowi punktów.
6.    Za przeliczenie punktacji odpowiedzialne jest Jury.
7.    Jury wypełnia odpowiednio kartę oceny zadania konkursowego- wg załącznika nr 3 do Regulaminu i protokół oceny konkursu - załącznik nr 4 do Regulaminu.
8.    W przypadku miejsc 1-3, przy uzyskaniu przez więcej niż jednego uczestnika takiej samej ilości punktów, decyduje głos Przewodniczącego Jury.
 
VI.         NAGRODY
1.      Zdobywcy najwyższej ilości punktów - uczestnicy, którzy zajmą miejsca 1-3 w konkursie Mistrz Kuchni Junior zostaną nagrodzeni nagrodami rzeczowymi.
2.      Każdy uczestnik otrzyma dyplom za udział w konkursie.
 
VII.       INFORMACJE DODATKOWE
1.    Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji zarówno w formie pisemnej jak i elektronicznej materiałów konkursowych, receptur oraz nazwisk osób startujących, zgodnie ze złożonymi przez uczestników konkursu oświadczeniami.
2.    Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji fotograficznej oraz filmowej prac oraz innych materiałów konkursowych poszczególnych uczestników.
3.    Przekazanie organizatorowi zgłoszenia konkursowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu.
4.    Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.
5.    Dodatkowych informacji dotyczących konkursu Mistrz Kuchni Junior udziela osoba nadzorująca konkurs z ramienia organizatora, tel. 503 595 544.

Załączniki

Karta zgłoszenia z oświadczeniami - załączniki nr 1 i nr 2 do Regulaminu

Karta oceny zadania konkursowego i protokół oceny konkursu.

Regulamin

Liczymy na kreatywność uczestników w doborze składników do najsmaczniejszych przyrządzonych przez nich potraw.

Zapraszamy do udziału w konkursie.