Projekt unijny pt.„MOBILITY AHEAD - wzmacnianie kompetencji zawodowych osób niepełnosprawnych intelektualnie w kontekście potrzeb rynku pracy”, realizowany w ramach programu „UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE” LEONARDO DA VINCI.

Strona projektu tutaj.