Dokumenty publikowane w formacie *.pdf

Statut Zespołu Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu

Statut Centrum Kształcenia Zawodowego w Zespole Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu

Teksty jednolite Statutów szkół wchodzących w skład  Zespołu Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu obejmujące zmiany dokonane aneksami z dnia 10 września 2019 r. i 28. listopada 2019 r..:

Statut Branżowej Szkoły I Stopnia w Zespole Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu

Statut Branżowej Szkoły Specjalnej I Stopnia w Zespole Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu

Statut Technikum Zawodowego nr 3 w Zespole Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu


Koncepcja Pracy Zespołu Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu na lata 2014-2018

publikujemy poniżej w dwóch plikach /częściach

Część 1. Część 2.

Kodeks postępowania etycznego

Regulamin korzystania z boiska szkolnego

Szkolne statuty opublikowane zostały w Biuletynie Informacji Publicznej