Dokumenty publikowane w formacie *.pdf

Statuty Zespołu Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu uchwalone 04.12.2017 r.:

Statut Branżowej Szkoły I Stopnia w Zespole Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu

Statut Branżowej Szkoły Specjalnej I Stopnia w Zespole Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu

Koncepcja Pracy Zespołu Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu na lata 2014-2018

publikujemy poniżej w dwóch plikach /częściach

Część 1. Część 2.

Kodeks postępowania etycznego

Wewnątrzszkolny System Oceniania

Regulamin korzystania z boiska szkolnego

Szkolne statuty opublikowane zostały w Biuletynie Informacji Publicznej