Regulamin międzyszkolnego konkursu

 
 

TRÓJBÓJ WYTRZYMAŁOŚCIOWO-SIŁOWY

I.             INFORMACJE PODSTAWOWE:

1.    Organizatorem zawodów jest Zespół Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu.
2.    Zawody odbędą się w dniu 26 listopada 2019 r. godzina 11.00.
3.    Miejscem zawodów jest siłownia w Zespole Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu.
4.    W zawodach mogą brać udział jedynie uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.
5.    Zawody przewidują klasyfikację zespołową i indywidualną.
6.    Każda szkoła może zgłosić maksymalnie dwóch zawodników. Przy zgłoszeniu jednego zawodnika szkoła nie jest klasyfikowana zespołowo, jedynie zgłoszony zawodnik w klasyfikacji indywidualnej.
7.    Trójbój wytrzymałościowo – siłowy składa się z trzech konkurencji:
         - wyciskanie sztangi 25 kg leżąc przez czas 90 sekund – oceniamy ilość powtórzeń (ilustracja 1.);
         - wznos talerza 15 kg przodem w górę - oceniamy czas utrzymania wznosu talerza (ilustracja 2.);
        -  podciąganie na drążku nachwytem - oceniamy ilość powtórzeń (ilustracja 3.).
       Kolejność danych konkurencji nie może być zmieniana.
8.    Każdy z niepełnoletnich uczniów zgłoszonych do udziału w zawodach sportowych musi posiadać pisemną zgodę podpisaną przez rodziców albo opiekunów prawnych -załącznik nr 1 do regulaminu.
Pełnoletni uczeń wypełnia i podpisuje oświadczenie – załącznik nr 2 do regulaminu. Zgodę rodziców/prawnych opiekunów/ oświadczenie należy złożyć organizatorom razem z kartą zgłoszenia i wymaganym załącznikiem dot. przetwarzania danych osobowych. Jest to warunek dopuszczenia do trójboju. Przed zawodami losuje się kolejność startu w zawodach.
9.    Zgłoszenia w formie pisemnej należy kierować do sekretariatu szkoły (adres organizatora) na karcie zgłoszenia - załącznik nr 3 do regulaminu. Dodatkowo należy złożyć wypełnione:

Uczestnik niepełnoletni:
1)    zgodę rodziców/prawnych opiekunów na udział w zawodach – załącznik nr 1 do regulaminu,
2)    oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych dotyczące przetwarzania danych osobowych - załącznik nr 4 do regulaminu.

Uczestnik pełnoletni:
1)    oświadczenie dotyczące udziału w zawodach - załącznik nr 2 do regulaminu,
2)    oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych - załącznik nr 4 do regulaminu.
10.    Uzupełnienie i przekazanie Organizatorowi karty zgłoszenia z właściwymi załącznikami jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu.
11.    Drużyna składa się z kierownika i dwóch uczniów.
12.    Kierownik sprawuje opiekę nad swoją drużyną.
13.    Przed zawodami uczestnicy zostają zapoznani ze szczegółami wykonywania konkurencji.  
14.    W terminie do dnia 25.11.2019 r. poszczególne szkoły potwierdzają zamiar uczestnictwa w trójboju wytrzymałościowo – siłowym w sekretariacie szkoły organizatora (tel. 94 35 239 36) lub adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
15.    O złym samopoczuciu zawodnika(-ów) informuje Organizatora kierownik drużyny.
16.    Sędziowie zawodów: p. Grzegorz Gawrysiak („Kuźnia” Kołobrzeg).
17.    Decyzje sędziów są ostateczne.

II.             INFORMACJE DODATKOWE

1.    Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji zarówno w formie pisemnej jak i elektronicznej materiałów konkursowych, oraz nazwisk osób startujących, zgodnie ze złożonymi przez uczestników konkursu oświadczeniami.
2.    Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji fotograficznej oraz filmowej materiałów konkursowych.
3.    Przekazanie organizatorowi zgłoszenia konkursowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu.
4.    Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.
5.    Dodatkowych informacji dotyczących konkursu „Trójbój wytrzymałościowo-siłowy” udziela osoba nadzorująca konkurs z ramienia organizatora, tel. 660 509 162.

III.             ILUSTRACJE DO KONKURENCJI WSKAZANYCH W PKT. I PPKT. 7 REGULAMINU KONKURSU:

  1.    WYCISKANIE SZTANGI 25KG LEŻĄC W CIĄGU 90 S.

 

 2.    WZNOS TALERZA PRZODEM W GÓRĘ

 

 3.    PODCIĄGANIE NA DRĄŻKU NACHWYTEM

 

Załączniki:

Regulamin

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3

Załącznik nr 4