Informujemy, że rozpoczęliśmy realizację projektu „Współpraca kluczem do sukcesu”

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Os priorytetowa: 08. Edukacja

Działanie: 08.06. Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego.

 

W ramach projektu 40 uczniów naszej szkoły, uczących się zawodów: fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych i sprzedawca weźmie udział w płatnych stażach zawodowych (150 h/1 os.) oraz zostanie objętych indywidualnym doradztwem zawodowym (4h/1 os).

Zgodnie z założeniami projektu uczniowie wezmą udział w kursach:

- kurs obsługi programu SUBIEKT GT (20h) – szkolenie w zakresie obsługi programu dla uczniów uczących się zawodu sprzedawca (dla 10 osób);

- kurs obsługi programu do prowadzenia salonu Beaty Salon/Merlin X2 (20 h)- szkolenie w zakresie obsługi programu do prowadzenia zakładu/salonu fryzjerskiego dla uczniów uczących się zawodu fryzjer (dla 20 osób);

- kurs wizażu- szkolenie w zakresie szeroko rozumianego wizażu, związanego z wykonywaniem pracy fryzjera (120 h) – szkolenia dla uczniów uczących się zawodu fryzjer (dla 20 osób).

Projekt zakłada również  wsparcie w zakresie podniesienia umiejętności, doskonalenia i zdobycia nowych kwalifikacji -kursy oraz studia podyplomowe -dla 7 nauczycieli naszej szkoły oraz stworzenie profesjonalnej pracowni dla sprzedawców.

Wnioskodawcą projektu jest Fundacja Polskiej Akademii Nauk w Lublinie.

Partnerzy projektu: Powiat kołobrzeski i Aviation Consulting Michała Ratajczak.

Wartość projektu przewidziana na działania dla naszego Zespołu to prawie 227 tys. zł.

Termin zakończenia projektu to sierpień ‘2018.

Zapraszamy serdecznie do udziału w projekcie.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w zakładce Projekty/Współpraca kluczem do sukcesu/rekrutacja.

 

Poniżej informacja ze strony www Fundacji Polskiej Akademii Nauk- Wnioskodawcy:

Fundacja Polskiej Akademii Nauk rozpoczęła realizację projektu „Współpraca kluczem do sukcesu”. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 8. Edukacja, Działanie: 08.06. Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego.

W projekcie może wziąć udział 170 uczniów (w tym 100 kobiet) z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu uczęszczających do szkół- Technikum Hotelarskie, Technikum Ekonomiczne, Technikum Zawodowe w zawodach: kelner, kucharz, technik informatyk, technik obsługi turystycznej, technik organizacji reklamy oraz 40 uczniów (w tym 25 dziewcząt) z Zespołu Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu uczęszczających do Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Wsparciem projektu zostanie objętych także 16 nauczycieli (6 z Zespołu Szkół nr 2 oraz 10 z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich).

UCZESTNIKOM I UCZESTNICZKOM PROJEKTU OFERUJEMY KOMPLEKSOWE WSPARCIE W ZAKRESIE:

Wsparcie oferowane w projekcie ma charakter kompleksowy i obejmuje:

- opracowania Indywidualnego Planu Działania,

- indywidualne poradnictwo zawodowe,

- praktyki zawodowe,

- kursy kwalifikacyjne i szkolenia doskonalące,

- studia podyplomowe,

- staże zawodowe.

Udział w projekcie jest BEZPŁATNY.

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 8. Edukacja, Działanie: 08.06. Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego.