WSPÓŁPRACA KLUCZEM DO SUKCESU -  DOKUMENTY REKRUTACYJNE

Wszystkie dokumenty do pobrania w formacie *.pdf.

Regulamin naboru do projektu              

Formularz zgłoszeniowy dla ucznia          

Formularz zgłoszeniowy dla nauczyciela   

Deklaracja uczestnictwa w projekcie      

Oświadczenie uczestnika projektu