Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2023

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Kołobrzegu uchwałą nr XXXI/439/20 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 30 grudnia 2020 r. przyjął do realizacji Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2023. Program zmierza nie tylko do zwiększenia skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie … Czytaj dalej Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2023