Kalendarz roku szkolnego

DODATKOWE DNI WOLNE W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Na podstawie § 1 ust. rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  (Dz.U.2020.2111) została dokonana zmiana dodatkowych dni wolnych od zajęć szkolnych w roku szkolnym 2020/2021.

Zaplanowane w terminie 04.-05. stycznia 2021 r. dni wolne od zajęć dydaktycznych zastępuje się terminami: 07. kwietnia 2021 r. oraz 02. czerwca 2021 r.

ZAKTUALIZOWANE TERMINY DODATKOWYCH DNI WOLNYCH OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

15.-16. PAŹDZIERNIKA 2020 R. (CZWARTEK, PIĄTEK)

07. KWIETNIA 2021 R. (ŚRODA)

02. CZERWCA 2021 R. (ŚRODA)

04. CZERWCA 2021 R. (PIĄTEK)

22. CZERWCA 2021 R. (WTOREK)-egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie


DODATKOWE DNI WOLNE W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

15.-16. PAŹDZIERNIKA 2020 R. (CZWARTEK, PIĄTEK)

04.-05. STYCZNIA 2021 R. (PONIEDZIAŁEK, WTOREK)

04. CZERWCA 2021 R. (PIĄTEK)

22. CZERWCA 2021 R.  (WTOREK)-egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

Rozpoczęcie zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
1 września 2020r.Podstawa prawna: § 2 ust. 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).
Zimowa przerwa świąteczna23.– 31. grudnia 2020r.Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).
Ferie zimowe04.-17. stycznia 2021 r.§ 1 ust. rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2020.2111)
Ferie zimowe10.-23. lutego 2021r.

województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie
Podstawa prawna:
§ 3 ust. 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).
Wiosenna przerwa świąteczna01.– 06. kwietnia 2021r.Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603)
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzieustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Link do strony CKE
Podstawa prawna:
art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.);
Zakończenie zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
26. czerwca 2021r.Podstawa prawna:
§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).
Ferie letnie27. czerwca – 31. sierpnia 2021r.Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603)
Rozmiar czcionki
Kontrast