Kalendarz roku szkolnego

Poniżej przedstawiamy terminy dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w bieżącym roku szkolnym oraz terminy wynikające z kalendarza roku szkolnego.

Jednocześnie przypominamy i informujemy, że wszystkie wskazane poniżej dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych nie są dniami wolnymi dla uczniów branżowych szkół I stopnia – młodocianych pracowników (uczniów, którzy odbywają zajęcia praktyczne i indywidualnych pracodawców na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego). Uczniowie w tych dniach mają obowiązek odbywania zajęć praktycznych.


TERMINY DODATKOWYCH DNI WOLNYCH OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

25 PAŹDZIERNIKA 2023 R. (ŚRODA)

2-3 LISTOPADA 2023 R. (CZWARTEK, PIĄTEK)

22 GRUDNIA 2023 R. (PIĄTEK)

29-30 KWIETNIA 2024 R. (PONIEDZIAŁEK, WTOREK)

2 MAJA 2024 R. (CZWARTEK)

31 MAJA 2024 R. (PIĄTEK)

Dodatkowo 2 dni przewidziane w miesiącu czerwcu 2024 roku- na przeprowadzenie egzaminów zawodowych. Data zostanie podana po ustaleniu harmonogramu.


KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

Rozpoczęcie zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
4 września 2023 r.Podstawa prawna:
§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm.).
Zimowa przerwa świąteczna23– 31 grudnia 2023 r.Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm.).
Ferie zimowe15-28 stycznia 2024 r.

województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie
Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn.zm.).
Wiosenna przerwa świąteczna28 marca – 2 kwietnia 2024 r.Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm.).
Egzamin zawodowyustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
(https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/)
Podstawa prawna:
art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2230.).
Zakończenie zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
21 czerwca 2024 r.21 czerwca 2024 r.
Podstawa prawna:
§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z póź., zm.).
Ferie letnie24 czerwca – 31. sierpnia 2023 r.Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm.).
Na podstawie informacji ze strony internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/kalendarz-roku-szkolnego-2023-2024
Skip to content