Kalendarz roku szkolnego

Poniżej przedstawiamy terminy dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w bieżącym roku szkolnym oraz terminy wynikające z kalendarza roku szkolnego.

Jednocześnie przypominamy i informujemy, że wszystkie wskazane poniżej dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych nie są dniami wolnymi dla uczniów branżowych szkół I stopnia – młodocianych pracowników (uczniów, którzy odbywają zajęcia praktyczne i indywidualnych pracodawców na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego). Uczniowie w tych dniach mają obowiązek odbywania zajęć praktycznych.


TERMINY 4 DODATKOWYCH DNI WOLNYCH OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 USTALONE W ZWIĄZKU Z HARMONOGRAMEM EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE W ZAWODZIE:

2 CZERWCA 2023 R. (PIĄTEK)

5 CZERWCA 2023 R. (PONIEDZIAŁEK)

19 CZERWCA 2023 R. (PONIEDZIAŁEK)

22 CZERWCA 2023 R. (CZWARTEK)


TERMINY DODATKOWYCH DNI WOLNYCH OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

13 PAŹDZIERNIKA 2022 R. (CZWARTEK)

31 PAŹDZIERNIKA 2022 R. (PONIEDZIAŁEK)

2 MAJA 2023 R. (WTOREK)

4-5 MAJA 2023 R. (CZWARTEK, PIĄTEK)

9 CZERWCA 2023 R. (PIĄTEK)

Dodatkowo 4 dni przewidziane w miesiącu czerwcu 2023 roku- na przeprowadzenie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Data zostanie podana po ustaleniu harmonogramu.


KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

Rozpoczęcie zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
1 września 2022 r.Podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).
Zimowa przerwa świąteczna23– 31 grudnia 2022 r.Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).
Ferie zimowe13-26 lutego 2023 r.

województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie
Podstawa prawna:
§ 3 ust. 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).
Wiosenna przerwa świąteczna6 – 11 kwietnia 2023 r.Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).
Egzamin zawodowyustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
(https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/)
Podstawa prawna:
art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 z późn. zm.).
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzieustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

(https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/)
Podstawa prawna:
art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz.1327, z późn. zm.)
Zakończenie zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
23 czerwca 2023 r.Podstawa prawna:
§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).
Ferie letnie24 czerwca – 31. sierpnia 2023 r.Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).
Na podstawie informacji ze strony internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/kalendarz-roku-szkolnego-20222023
Skip to content