Tekst łatwy do czytania (ETR)

Gdzie się znajdujemy

Zespół Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu mieści się w Kołobrzegu przy ul. Piastowskiej 5. Budynek ten jest siedzibą szkoły.

Zdjęcie przedstawia budynek szkoły przy ulicy Piastowskiej 5 w Kołobrzegu
Zdjęcie przedstawia budynek szkoły przy ulicy Piastowskiej 5 w Kołobrzegu.

W głównym budynku szkoły odbywają się zajęcia lekcyjne. Tutaj znajdują się gabinety kadry kierowniczej, pedagoga oraz sekretariat.

Budynek ma dwa wejścia – wejście główne od strony ul. Piastowskiej 5 oraz wejście od strony ul. Waryńskiego (przejście w świetle budynku nr 8-8A od podwórka).

Zdjęcie przedstawia wejście główne do siedziby szkoły, od ulicy Piastowskiej nr 5.
Zdjęcie przedstawia wejście główne do siedziby szkoły, od ulicy Piastowskiej nr 5.
Zdjęcie przedstawia wejście do szkoły od ulicy Waryńskiego (przejście w świetle budynku nr 8-8A od podwórka).
Zdjęcie przedstawia wejście do szkoły od ulicy Waryńskiego (przejście w świetle budynku nr 8-8A od podwórka).

Szkoła posiada również budynek przy ul. Piastowskiej 9.

W budynku przy ul. Piastowskiej 9 odbywają się zajęcia szkolne dla słuchaczy Centrum Kształcenia Zawodowego. Znajdują się w nim również gabinet psychologa, kierownika szkolenia praktycznego, gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz pracownia gastronomiczna.


Do budynku prowadzą dwa wejścia: od ul. Piastowskiej oraz od strony dziedzińca- przejście na dziedziniec drogą osiedlową usytuowaną przy budynku mieszkalnym przy Pl. 18 Marca (po lewej stronie budynku szkoły).

Zdjęcie przedstawia wejście od ulicy ul. Piastowskiej.
Zdjęcie przedstawia wejście od ulicy ul. Piastowskiej.

oraz od strony dziedzińca- przejście na dziedziniec drogą osiedlową usytuowaną przy budynku mieszkalnym przy Pl. 18 Marca (po lewej stronie budynku szkoły) – wejście do pracowni gastronomicznej.

Zdjęcie przedstawia wejście od strony dziedzińca- przejście na dziedziniec drogą osiedlową usytuowaną przy budynku mieszkalnym przy Pl. 18 Marca (po lewej stronie budynku szkoły).
Zdjęcie przedstawia wejście od strony dziedzińca- przejście na dziedziniec drogą osiedlową usytuowaną przy budynku mieszkalnym przy Pl. 18 Marca (po lewej stronie budynku szkoły).

Kadra kierownicza

Dyrektorem Zespołu Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu jest p. Magdalena Barna.

Dyrektorowi w pracy pomagają Wicedyrektorzy oraz kadra kierownicza i inni pracownicy szkoły.

Czym zajmuje się szkoła

Jesteśmy szkoła publiczną, ponadpodstawową, kształcimy do pracy w zawodach.
Nauka w szkole jest bezpłatna.
Nauka w szkole umożliwia:
– zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do zdobycia świadectwa ukończenia branżowej szkoły I stopnia, branżowej szkoły II stopnia lub świadectwa ukończenia technikum;
– rozwój zainteresowań i talentów,
– przygotowanie do egzaminów zewnętrznych potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.

Kontakt z pracownikami szkoły

Zapraszamy do sekretariatu szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.
Jeśli chcesz się z nami skontaktować telefonicznie, zadzwoń na numer 94 352 39 36.
Możesz też wysłać e-mail na adres: zs2@kolobrzeg.powiat.pl.
Możesz również napisać pismo i wysłać je na adres:
Zespół Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu
ul. Piastowska 5
78-100 Kołobrzeg

Dostęp alternatywny

Żeby załatwić sprawy w szkole osoby ze szczególnymi potrzebami mogą:

1) napisać pismo i wysłać je na adres:
Zespół Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu
ul. Piastowska 5
78-100 Kołobrzeg
2) przynieść pismo do sekretariatu
3) wysłać wiadomość pocztą elektroniczną na adres: zs2@kolobrzeg.powiat.pl lub b_stańczyk@zs2kolobrzeg.com
4) wysłać wiadomość przy użyciu profilu zaufanego poprzez ePUAP
adres skrytki ESP na ePUAP2: /ZS2BIIIK_Kol/SkrytkaESP
5) wysłać fax na numer 943523936 wewnętrzny 17
6) skontaktować się telefonicznie: numer telefonu 943523936 w.21

W celu zapewnienia załatwienia sprawy w sposób zgodny z zapotrzebowaniem osoby ze szczególnymi potrzebami można kontaktować się z nami w wybrany, wyżej wskazany sposób. Dołożymy wszelkich starań, by zapewnić dostęp do wybranej usługi/informacji.

Sekretariat

Sekretariat to miejsce, w którym można zostawić pisma, podania i dokumenty. Tutaj możesz wziąć specjalne druki, które będą potrzebne do załatwienia sprawy w szkole.

Jak trafić do sekretariatu?

Wchodzisz wejściem głównym – od strony ul. Piastowskiej 5

Gdy wejdziesz do budynku zobaczysz tablicę informacyjną.
Kiedy spojrzysz w prawo zobaczysz duży hol, na końcu którego znajduje się sekretariat.

Hol, sekretariat mieści się tam, gdzie widzisz otwarte drzwi

Zdjęcie przedstawia hol, na końcu którego mieści się sekretariat.
Zdjęcie przedstawia hol, na końcu którego mieści się sekretariat.

Tak wygląda wejście do sekretariatu.

Zdjęcie przedstawia wejście do sekretariatu.
Zdjęcie przedstawia wejście do sekretariatu.

Do budynków szkoły można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Jeśli jesteś osobą słabosłyszącą lub głuchoniemą

Gdy jesteś zainteresowany pomocą tłumacza migowego prosimy, byś zgłosić potrzebę skorzystania z pomocy w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed wizytą w szkole.

Prosimy również o wskazywanie sprawy, którą chcecie Państwo załatwić w celu ułatwienia i przyśpieszenia jej załatwienia.

Informujemy, że osoby niesłyszące mogą również kontaktować się ze szkołą poprzez przesłanie:

wiadomości e-mail pod adres: zs2@kolobrzeg.powiat.pl,
wysłania faksu pod nr 94 3523936 wewnętrzny 17.

Informujemy, że podczas załatwiania spraw w szkole zawsze może korzystać z pomocy dowolnie wybranej przez siebie osoby, która będzie jej towarzyszyć w celu ułatwienia komunikacji.

Toalety dla osób niepełnosprawnych

W budynkach szkoły nie ma toalet dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli przyjedziesz do nas autem

Przed wejściami do budynku znajdują się jedynie ogólnodostępne miejsca parkingowe. Brak miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Brak miejsc dla osób niepełnosprawnych.

Skip to content