Kontakt

Adres:

ulica Piastowska 5, 78-100 Kołobrzeg
Adres poczty elektronicznej: zs2[at]kolobrzeg.powiat.pl

Telefony:
Sekretariat 94 35 239 36, 94 35 233 85 wewnętrzny 10 lub 16
Fax 94 35 239 36 w.17

Wicedyrektor ds. dydaktycznych
Agnieszka Getka-Lubowicka telefon 94 35 239 36 wewnętrzny 15

Wicedyrektor ds. wychowawczych
Arkadiusz Olszewski telefon 94 35 239 36 wewnętrzny 13

Kierownik szkolenia praktycznego
Magdalena Barna telefon 94 35 40 991, telefon komórkowy 735 979 472

Inspektor ochrony danych
Agnieszka Staśkiewicz-Koperwas adres e-mail: iod[at]zs2kolobrzeg.pl

Pedagodzy: Agnieszka Maciejewska, Alina Hajdamowicz telefon 504 471 080

Kierownik gospodarczy:
Bartosz Stańczyk telefon 94 35 239 36 wewnętrzny 14 lub 35 233 85 wewnętrzny 14

Księgowość:
Magdalena Janik – główna księgowa telefon 94 35 497 27

Rozmiar czcionki
Kontrast