Kontakt

Adres:

ulica Piastowska 5, 78-100 Kołobrzeg
Adres poczty elektronicznej: zs2[at]kolobrzeg.powiat.pl

ePUAP: skrytka ESP   /ZS2BIIIK_Kol/SkrytkaESP

Telefony:
Sekretariat 94 35 239 36, 94 35 233 85 wewnętrzny 21 lub 20
Fax 94 35 239 36 w.17

Wicedyrektor ds. dydaktycznych
Małgorzata Łastowska telefon 94 35 239 36 wewnętrzny 15

Wicedyrektor ds. wychowawczych
Julita Pyszka telefon 94 35 239 36 wewnętrzny 13

Kierownik szkolenia praktycznego
Sylwia Łuców telefon komórkowy 735 979 472

Pedagodzy: Agnieszka Maciejewska telefon 94 35 40 991, Alina Hajdamowicz, Justyna Całkowska telefon 504 471 080

Psycholog: Alina Kornak telefon 690 183 729

Księgowość:
Magdalena Janik – główna księgowa telefon 94 35 497 27

Inspektor ochrony danych
Agnieszka Staśkiewicz-Koperwas adres e-mail: iod[at]zs2kolobrzeg.pl

Kierownik gospodarczy:
Bartosz Stańczyk telefon 94 35 239 36 wewnętrzny 14 lub 35 233 85 wewnętrzny 14

Skip to content