ZAJĘCIA PRAKTYCZNE-NOWE WYTYCZNE

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE-NOWE WYTYCZNE

UCZNIOWIE KLAS III BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA WRACAJĄ NA ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

Informujemy, że od dnia 19 kwietnia 2021 r. do dnia 25 kwietnia 2021 r. klas trzecich uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami realizują zajęcia praktyczne w zakładach pracy (szkolących), o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.

Uczniowie klas trzecich Branżowej Szkoły I stopnia realizujący zajęcia praktyczne w Centrum Kształcenia Zawodowego (Hotel Centrum) również wracają na zajęcia praktyczne w wyżej wskazanym okresie.


Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Nauki z dnia 15 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2021.702).

Skip to content