Informacja dotycząca podręczników dla uczniów klas I

Informacja dotycząca podręczników dla uczniów klas I

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi podręczników szkolnych do klas pierwszych branżowej szkoły I stopnia prosimy o niedokonywanie zakupu podręczników do przedmiotów: geografia, biologia, fizyka, chemia.
Ww. przedmioty są przedmiotami do wyboru – informację, które z nich będą nauczane w danym oddziale Uczniowie uzyskają 1 września br.
Jednocześnie prosimy o niedokonywanie zakupu podręczników do języków obcych. Informację o tym jaki język obcy będzie nauczany w danej klasie otrzymają Państwo również 1 września br.

Skip to content