Święto Szkoły. Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych '2022

Święto Szkoły. Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych '2022

Tradycyjnie i w tym roku Święto Szkoły obchodzimy w czasie trwania Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych.

Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych to inicjatywa Komisji Europejskiej, która ma na celu promocję kształcenia i szkolenia zawodowego. Ten cel ma zostać osiągnięty poprzez zorganizowanie spotkań, konkursów, warsztatów i inicjatyw, podczas których uczestnicy będą mieli okazję zaprezentować swoje działania, podzielić się ciekawymi pomysłami, a także przedstawić rozwiązania wspierające współpracę przedsiębiorstw czy instytucji. W całej Europie organizowanych będzie wiele wydarzeń.

Zostaliśmy wpisani na listę oficjalnych Partnerów wydarzenia.

Oficjalny Partner Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych 2022
Oficjalny Partner Europejskiego Tygodnia – Umiejętności – Zawodowych 2022- źródło: https://ec.europa.eu/social/vocational-skills-week/register-your-event/events/open-doors-event-iamvocational-2022-05-16_en

Tegoroczny ETUZ rozpoczynamy w przyszłym tygodniu!

16.05.2022 r. w profesjonalnej pracowni kołobrzeskiego Centrum Wyposażenia Gastronomii „Klimatex” zostanie przeprowadzony konkurs kulinarny dla uczniów szkół podstawowych „Mistrz Kuchni Junior”. Uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych sprawdzą swoje umiejętności i zaprezentują talenty w fantastycznie profesjonalnym anturażu.
Być może od września zaczną gotować w naszej pracowni gastronomicznej rozpoczynając przygodę z „Branżówką”?

17.05. 2022 r. – otwieramy drzwi szkoły!

Tego dnia odbędzie się oficjalna uroczystość z okazji Święta Szkoły, w czasie której zostaną wręczone statuetki Zawodowca Roku i Pracodawcy Roku.
Równolegle, w ramach Dnia Otwartych Drzwi, zaprezentujemy nasz szkolny potencjał.
Przed wizytą w szkole uczniowie szkół podstawowych udadzą się na kilkanaście, zorganizowanych przy ścisłej współpracy z Pracodawcami reprezentującymi różne branże (będących jednocześnie zakładami szkolącymi uczniów „Branżówki” w ramach zajęć praktycznych), wycieczek do ich zakładów. Spotkania te pozwolą zdobyć informacje o możliwościach jakie wiążą się z podjęciem nauki konkretnego zawodu. Uczniowie odwiedzą zakłady mechaniki pojazdowej, zakłady fryzjerskie, elektromechaniczne, restauracje.
Po wizycie u danego Pracodawcy uczniowie odwiedzą szkołę, w której prezentowane będą stanowiska fryzjerskie, profesjonalna pracownia mechaniczna. Planujemy też niespodzianki z nagrodami.
Do zaprezentowania swojej oferty w szkole zaprosiliśmy również Pracodawców z nadzieją, że uczniowie na miejscu będą mogli podjąć decyzję o wyborze nauczanego w szkole zawodu i podpisać zobowiązanie do zawarcia umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego młodocianego pracownika, wymagane przy składaniu wniosku o przyjęcie do Branżowej Szkoły I stopnia. Pracodawcy odpowiedzą na wszystkie pytania związane z realizacją zajęć praktycznych  i nauką zawodu.
Oczywiście będzie też działał szkolny punkt informacyjny, w którym potencjalni kandydaci do szkoły branżowej zdobędą wszelkie niezbędne informacje związane z rekrutacją.

18.05.2022 r. rozgrywamy Zawodowy Turniej Siatkarski. Nauczycielom wychowania fizycznego zostały przydzielone zawody i nauczyciele Ci sformowali drużyny uczniów naszej szkoły– fryzjerską, mechaniczną, cukierniczą. Zawodowcy staną zatem w szranki. Turniej wyłoni zwycięzców. Bardzo jesteśmy ciekawi która branża wygra.

W tegoroczny szkolny ETUZ „wpisaliśmy” również się wydanie szkolnej gazetki #jestemzbranżowej, nad którą uczniowie pracowali od dłuższego czasu. W gazecie znajdują się wywiady z absolwentami szkoły, którzy niedawno ukończyli szkołę branżową i znakomicie odnaleźli się na rynku pracy, a także informacje o szkole. Zapraszamy serdecznie do lektury.

Mamy nadzieję, że otwarcie drzwi naszej szkoły w tegorocznym Europejskim Tygodniu Umiejętności Zawodowych szeroko otworzy uczestników wydarzenia na „Branżówkę”. Zapraszamy do nas!

Skip to content