2 i 3 czerwca dni wolne od zajęć dydaktycznych

2 i 3 czerwca dni wolne od zajęć dydaktycznych

Informujemy, że dni 2 czerwca 2022 r. (czwartek) oraz 3 czerwca 2022 r. (piątek) to dni wolne od zajęć dydaktycznych ze względu na prowadzone w tych dniach egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

Uczniowie szkoły, którzy nie przystępują do egzaminu, w wyżej wskazanych dniach mają obowiązek uczestniczyć w zajęciach praktycznych.

Skip to content