HARMONOGRAM EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH

HARMONOGRAM EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH

Informujemy, że egzaminy poprawkowe odbędą się dnia 29 sierpnia 2022 r., zgodnie z poniżej zamieszczonym harmonogramem.

Jednocześnie informujemy, że egzaminy poprawkowe z przedmiotów, które były realizowane przez uczniów na turnusach teoretycznych przedmiotów zawodowych w Centrach Kształcenia Zawodowego spoza Kołobrzegu odbywają się w terminach wskazanych przez dane Centrum.

Prosimy o pozyskanie informacji o terminie i godzinie egzaminu bezpośrednio w Centrum, w którym odbywał się turnus.

LP.PRZEDMIOTTERMINGODZINANUMER SALI
1.Język polski29.08.2022r.8:0020
2.Matematyka29.08.2022r.9:3034
3.Informatyka29.08.2022r.9:0041
4.Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem29.08.2022r.9:0021
5.Wyposażenie zakładów gastronomicznych29.08.2022r.10:3021
Harmonogram egzaminów poprawkowych
Skip to content