PODRĘCZNIKI OBOWIĄZUJĄCE W ROKU SZKOLNYM 2023/2024 W BRANŻOWEJ SZKOLE I STOPNIA

PODRĘCZNIKI OBOWIĄZUJĄCE W ROKU SZKOLNYM 2023/2024 W BRANŻOWEJ SZKOLE I STOPNIA

Poniżej publikujemy zestaw podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2023/2024 w klasach branżowej szkoły I stopnia.

Bardzo prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami dotyczącymi podręczników do klas pierwszych branżowej szkoły I stopnia.

UWAGA!

W przypadku osób przyjętych do klas pierwszych branżowej szkoły I stopnia prosimy o niedokonywanie zakupów podręczników do języków obcych.

Język obcy nauczany w danym oddziale zostanie podany we wrześniu.

Jednocześnie, ze względu na trwający nabór do klas pierwszych, bardzo prosimy o niedokonywanie zakupów podręczników do przedmiotów zawodowych (dla klas I profilowanych).

Liczba oddziałów i decyzja o ich profilu oraz przydziale uczniów do danego oddziału zostanie podjęta pod koniec sierpnia. Jest to podyktowane i wynikać będzie z liczby kandydatów przyjętych w danym zawodzie do szkoły oraz decyzji organizacyjnych podjętych na tej podstawie.

Podobnie jak w przypadku podręczników do języków obcych, informacja zostanie podana w dniu rozpoczęcia roku szkolnego.

Skip to content