Odbiór świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

Odbiór świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

Informujemy, że od dziś – 7 września 2022 r. – w szkolnym sekretariacie można odbierać świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie, certyfikaty, dyplomy, suplementy oraz informacje o wynikach egzaminu przeprowadzonego w czerwcu i lipcu bieżącego roku.

Serdecznie zapraszamy w godzinach pracy sekretariatu: 7.30-15.30.

Skip to content