I wyruszyli :)

I wyruszyli :)

Wczoraj, 12 marca 2023 r., dwudziestoosobowa grupa uczniów Branżowej Szkoły I stopnia w Zespole Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu wraz z opiekunkami wyruszyła w drogę na Sycylię do Barcellona Pozzo di Gotto.

Dziś rozpoczynają zajęcia w ramach mobilności projektu współfinansowanego przez Unię Europejską: pt. „Europejskie praktyki drogą do sukcesu” Akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób w ramach programu Erasmus +.

Przez dwa tygodnie uczniowie zrealizują praktyki zawodowe w lokalnych, włoskich firmach, zgodnie z branżą, w której kształcą się w naszej Branżowej Szkole I stopnia. W drodze rekrutacji, zgodnie z jej zasadami, do projektu zakwalifikowali się uczniowie reprezentujący zawody: kucharz, cukiernik, fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych. I odpowiednio w zakładach pracy reprezentujących te branże, odbędą praktyki.  

Uczniowie przed mobilnością odbyli zajęcia przygotowawcze: zajęcia kulturowe, zajęcia  z języka włoskiego oraz angielskiego i zajęcia pedagogiczne. Zajęcia te miały na celu zapoznanie uczestników projektu z podstawowymi informacjami na temat kultury Włoch, podstawowymi zwrotami i słowami w języku włoskim, które ułatwią im komunikację w czasie pobytu. Zajęcia z języka angielskiego, między innymi, ugruntowały słownictwo branżowe, którego znajomość z pewnością przyda się w czasie pracy. W trakcie zajęć pedagogicznych uczestnicy poznali sposoby radzenia sobie ze stresem i odnalezienia się w nowym środowisku, dostosowania się do życia w grupie, pracy w zespole, komunikacji interpersonalnej oraz zasady zachowania i kultury w czasie pobytu.

Podczas zagranicznych praktyk uczniowie będą mieli okazję porównać włoskie rozwiązania branżowe ze stosowanymi w Polsce i zweryfikować całą swoją wiedzę, zarówno w aspekcie teoretycznym i praktycznym, jak również poszerzyć i udoskonalić umiejętności posługiwania się językiem angielski i włoskim. Poznają struktury organizacyjne, sposoby zarządzania, zasady komunikacji, specyfikę poszczególnych stanowisk pracy i, z pewnością odmienne od polskich standardów, sposoby wykonywania zadań służbowych.

Sądzimy, że im lepszy dostęp do edukacji, tym lepsze perspektywy na przyszłość otwierają się przed uczniami. Dobra edukacja jest zazwyczaj gwarancją dobrego życia i to codziennie w szkole staramy się zapewniać naszym uczniom. Projekt  „Europejskie praktyki drogą do sukcesu”  poszerzy horyzonty uczniów nie tylko zawodowe, ale również w międzynarodowym wymiarze społecznym.

W Barcellonie Pozzo di Gotto uczniowie będą mieli okazję spotkać się z uczestnikami mobilności z innych krajów Europy, m.in. Francji i Hiszpanii.

Trzymamy kciuki!

Skip to content