„Branżówka” i Polska Akcja Humanitarna

„Branżówka” i Polska Akcja Humanitarna

Na początku roku szkolnego 2022/2023 Branżowa Szkoła I stopnia naszego Zespołu zgłosiła się do ogólnopolskiego programu „Globalnie i Krytycznie w Szkole” prowadzonego przez Polską Akcję Humanitarną i została przyjęta jako jedna z 20 szkół z całej Polski.

Całorocznym programem została objęta klasa wielozawodowa 3Ep oraz dwie nauczycielki ze szkoły Małgorzata Misterek i Joanna Siemiończyk.

Założeniem programu Globalnie i Krytycznie w Szkole jest kształtowanie u uczniów postawy otwartości wobec innych ludzi, szacunku, uczciwości i tolerancji, osobistego zaangażowania, a także gotowości do ustawicznego uczenia się oraz zadawania sobie pytań „dlaczego?”, „czy na pewno?”, „a co jeśli…?”.

Cel to również uczenie odpowiedzialności za swoje codzienne wybory, szacunku, uczciwości, tolerancyjności oraz otwartości wobec innych ludzi.

Edukacyjna współpraca z Polską Akcją Humanitarną to pogłębianie świadomości poprzez szereg działań z obszaru edukacji globalnej.

Organizacja PAH zaoferowała nauczycielkom 2-krotne parodniowe stacjonarne szkolenia poza Kołobrzegiem oraz webinary z zakresu realizowania projektu w oparciu o materiały z Polskiej Akcji Humanitarnej o problemach globalnych, a także rasizmie, etycznej komunikacji oraz narracjach o świecie.

Nauczycielki dzięki poznanym nowym, aktywnym metodom pracy przez cały rok szkolny prowadziły z uczniami klasy projektowej lekcje dotyczące sposobu mówienia o globalnych, współczesnych wyzwaniach takich jak np. nadkonsumpcja, zmiany klimatyczne, ubóstwo w krajach Południa, zagrożenie bezpieczeństwa, uchodźstwo oraz krytyczne myślenie.

Udział w programie to również zdalne spotkania, szkolenia i wymiana doświadczeń klasy projektowej z innymi grupami z całej Polski. Uczniowie mają za sobą spotkanie z Polakiem o czarnym kolorze skóry, który opowiedział o doświadczeniach, jakie przytrafiają się jemu ze względu na kolor skóry w naszym codziennym życiu.

W ramach programu zorganizowano w szkole zgrywalizowaną wystawę plakatową „Globalne Współzależności”, która pozwoliła za pomocą ciekawej metody z kodami QR zrozumieć jak jesteśmy powiązani ze światem i w jakim stopniu od niego zależymy. Uczniowie dowiedzieli się np. jak bardzo dużo wody potrzeba do wyprodukowania dżinsów, które produkowane są w krajach z niedostatkiem wody.

W maju trenerka PAH Julia Orłowska poprowadziła dla grupy projektowej bardzo ciekawe i wartościowe warsztaty „Krytycznie o tworzeniu podziałów my-oni oraz roli języka w tym procesie”. Celem spotkania było zrozumienie, jak powstaje mechanizm wyobcowania w codziennym życiu i jak on wpływa na życie ludzi z grup mniejszościowych oraz jak tworzony jest obraz obcego w social mediach. Założeniem warsztatów było pojawienie się refleksji na temat własnej roli w tym procesie i pierwsze pomysły co może zrobić w tej sytuacji.

Bardzo ciekawą aktywną metodą edukacyjną jest dyskusja w formie World Cafe polegającej na wyrażaniu opinii na zadane tematy w małych grupach. Ważną kwestią tego sposobu pracy jest możliwość w niekrępującej, przyjemnej „kawiarnianej atmosferze” mówić o zagadnieniach ważnych dla uczniów.

Całoroczna współpraca z Polską Akcją Humanitarną w Toruniu to nowa wiedza i cenne doświadczenia dla uczniów i uczennic, a także dla nauczycielek.

Skip to content