Informator egzaminacyjny-elektromechanik pojazdów samochodowych

Informator egzaminacyjny-elektromechanik pojazdów samochodowych

Na prośbę Wydziału Oświaty i Kwalifikacji Zawodowych Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości Pomorza Środkowego w Słupsku udostępniamy Państwu poniżej najnowszy informator egzaminacyjny dla kandydatów przystępujących do egzaminów czeladniczych w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych. Informator został udostępniony w formacie pliku *.pdf.

Informator obowiązuje od najbliższej tegorocznej sesji egzaminacyjnej.

W informatorze znajdują się między innymi treści dotyczące wymaganych dokumentów, terminów ich składania, ogłoszenia wyników, a także informacje na temat etapu praktycznego i teoretycznego egzaminu oraz zagadnienia do części pisemnej i części ustnej.

Zapraszamy uczniów przystępujących do egzaminów w ww. zawodzie, nauczycieli przedmiotów teoretycznych zawodowych oraz pracodawców uczniów i opiekunów na zajęciach praktycznych do zapoznania się z informatorami egzaminacyjnymi.

Z pewnością okażą się cenną pomocą przy przygotowaniach do egzaminu.

Informatory zostaną opublikowane na stronie ww. Izby w zakładce „Informatory egzaminacyjne”.

Skip to content