Rada Rodziców

Rada Rodziców przy Zespole Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego
ul. Piastowska 5
78-100 Kołobrzeg
NIP 671-16-28-457

Konto bankowe: 11 2030 0045 1110 0000 0282 6390

SKŁAD PREZYDIUM RADY RODZICÓW ROK SZKOLNY 2022/2023

PRZEWODNICZĄCY Witold Łukawski
SEKRETARZ Justyna Ochal
SKARBNIK Katarzyna Wiśniewska

KOMISJA REWIZYJNA
PRZEWODNICZĄCY Małgorzata Sikora
CZŁONKINIE KOMISJI REWIZYJNEJ: Wioletta Gołda, Emilia Boreń

Skip to content