ODBIÓR DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

ODBIÓR DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

Od dnia 8 września br. zapraszamy Państwa po odbiór świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, certyfikatów, dyplomów oraz suplementów.

Po odbiór dokumentów prosimy zgłaszać się do szkolnego sekretariatu w godzinach pracy: 7.30-15.30.

Deklaracje na egzamin w sesji Zima styczeń-luty 2022- poprawkowy – należy złożyć w sekretariacie szkoły w terminie do 15 września 2021 r. Po tym terminie deklaracje nie będą przyjmowane.

Druk deklaracji na egzamin zawodowy udostępniamy do pobrania poniżej:

Skip to content