Informacja dotycząca trybu pracy szkoły

Informacja dotycząca trybu pracy szkoły

Informujemy, że w okresie od 20 grudnia 2021 r. do 09 stycznia 2022 r., na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem CIOVID-19 (Dz.U.2021.2301) szkoły naszego Zespołu pracują w trybie zdalnym.
Zajęcia praktyczne uczniowie odbywają się u pracodawców, o ile nie występują tam zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowi młodocianego pracownika.

W okres przerwy świątecznej – przerwy od zajęć dydaktycznych od 23 grudnia 2021 r. do 02 stycznia 2022 r. – uczniowie branżowych szkół I stopnia (młodociani pracownicy) mają obowiązek realizowania zajęć praktycznych, zgodnie z wytycznymi pracodawcy.

Skip to content