TERMINY EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE W ZAWODZIE SESJA – ZIMA 2022 R.

TERMINY EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE W ZAWODZIE SESJA – ZIMA 2022 R.

Informujemy, że 11 stycznia (wtorek) 2022 r. o godzinie 10.00 w sali 23 rozpocznie się egzamin poprawkowy, etap pisemny dla klasyfikacji:
1) AU.20 Prowadzenie sprzedaży, absolwenci w zawodzie sprzedawca;
2) TG.07 Sporządzanie potraw i napojów, absolwenci w zawodzie kucharz.

Na egzamin należy zgłosić się na 30 minut przed jego rozpoczęciem. Każdy zdający powinien mieć ze sobą dokument tożsamości ze zdjęciem, długopis z czarnym tuszem, maseczkę.
Sytuacja, w której dany zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa, powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły nie później niż na tydzień przed terminem przystępowania do egzaminu.

Skip to content