Nasz Przedstawiciel w Młodzieżowej Radzie Miasta

Nasz Przedstawiciel w Młodzieżowej Radzie Miasta

24 stycznia 2022 r. zostały przeprowadzone w szkole wybory do Młodzieżowej Rady Miasta, które wyłoniły naszego przedstawiciela w tym organie. Został nim Robert Paczos.

Młodzieżowa Rada Miasta Kołobrzeg jest reprezentacją młodzieży uczącej się na terenie naszego miasta, pełni również rolę doradczo-konsultacyjną dla Prezydenta Miasta Kołobrzeg.

Młodzieżowy radny poznaje pracę samorządu, ma możliwość wyrażania zdania w poruszanych kwestiach oraz sposobność do zainteresowania dorosłych radnych nurtującym młodzież problemem lub ciekawym, ważnym tematem.

Rada podejmuje dużo inicjatyw dla mieszkańców, organizuje różnego rodzaju akcje, również dobroczynne. Młodzieżowa Rada Miasta opiniuje uchwały, może też podejmować uchwały ze swoimi pomysłami czy wnioskami, które trafiają później do Prezydenta Miasta lub Rady Miasta Kołobrzeg.

Źródło informacji nt. działalności Młodzieżowej Rady Miasta: www.i-kolobrzeg.pl

Gratulujemy Robertowi i życzymy owocnej pracy!


Skip to content