PODRĘCZNIKI DO KLAS PIERWSZYCH BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA

PODRĘCZNIKI DO KLAS PIERWSZYCH BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA

Ze względów organizacyjnych, związanych z utworzeniem dodatkowego oddziału klasy wielozawodowej, bardzo prosimy o niedokonywanie zakupu podręczników do geografii, biologii, chemii i fizyki.

Informację o tym, które przedmioty będą nauczane w danej klasie uczniowie otrzymają 1 września 2022 r.


Przypominamy również, żeby nie dokonywać zakupu podręczników do języka obcego. Również informacja o tym, jaki język obcy nauczany będzie w danym oddziale, zostanie przekazana uczniom dnia 1 września 2022 r.

Zestaw podręczników dostępny tutaj.

Skip to content