Zmiana terminu mobilności

Zmiana terminu mobilności

Ze względów organizacyjnych dokonana zostaje zmiana terminu mobilności określonego dla projekt  2022-1-PL01-KA122-VET-000077246 „Europejskie praktyki drogą do sukcesu” Akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób w ramach programu Erasmus+ w ramach PROGRAMU ERASMUS+ na termin: 12 marca – 26 marca 2023 r. Zatem wyjazd na cudowną Sycylię, do miejscowości Barcellona Pozzo di Gotto odbędzie się właśnie w tym terminie.

Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu zarządzeniem wewnętrznym nr D.021.6.2023 z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 2022-1-PL01-KA122-VET-000077246 „Europejskie praktyki drogą do sukcesu” Akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób w ramach programu Erasmus+w ramach PROGRAMU ERASMUS+ oraz zmiany składu Zespołu Koordynującego działania projektowe dokonał zmiany dokonał zmiany zapisu wskazanego w § 3 ust. 4 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 2022-1-PL01-KA122-VET-000077246 „Europejskie praktyki drogą do sukcesu” Akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób w ramach programu Erasmus+ w ramach PROGRAMU ERASMUS+ na zapis o brzmieniu: Rekrutacja do projektu trwa od 21.12.2022 r. do 28.12.2022r., a wyjazd na praktyki odbędzie się w terminie 12.03.-26.03.2023.

Skip to content