TERMIN DODATKOWYCH 4 DNI WOLNYCH OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

TERMIN DODATKOWYCH 4 DNI WOLNYCH OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

Informujemy, że w związku z przyjętym harmonogramem egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, ustalono terminy 4 dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w bieżącym roku szkolnym,

Będą to:

2 CZERWCA 2023 R. (PIĄTEK)

5 CZERWCA 2023 R. (PONIEDZIAŁEK)

19 CZERWCA 2023 R. (PONIEDZIAŁEK)

22 CZERWCA 2023 R. (CZWARTEK)

Ww. dni zostały podane w uaktualnionej informacji znajdującej w zakładce Kalendarz roku szkolnego.

Jednocześnie przypominamy, że wszystkie dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych nie są dniami wolnymi dla uczniów branżowych szkół I stopnia – młodocianych pracowników (uczniów, którzy odbywają zajęcia praktyczne i indywidualnych pracodawców na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego). Uczniowie w tych dniach mają obowiązek odbywania zajęć praktycznych.

Skip to content