WYNIKI EGZAMINÓW ZAWODOWYCH SESJA ZIMA '2024

WYNIKI EGZAMINÓW ZAWODOWYCH SESJA ZIMA '2024

Poniżej podajemy informację dotyczącą publikacji w dniu 27.03.2024 r. wyników egzaminów zawodowych (Formuła 2017 i Formuła 2019) z Sesji 2024 Zima i ich udostępnienia przez portal zdającego

Dnia 27 marca 2024 r. o godzinie 10.00 w elektronicznym systemie SIOEPKZ zostały udostępnione wyniki egzaminów zawodowych przeprowadzonych w Sesji 2024 Zima.

Informację o wynikach zdający może uzyskać bezpośrednio przez portal zdającego lub w swojej szkole lub podmiocie, w którym ukończył kwalifikacyjny kurs zawodowy.


Zdający logują się w portalu zdającego pod adresem internetowym:
https://portalzdajacego.epkz.cke.edu.pl


Kody aktywacyjne umożliwiające pierwsze zalogowanie się do portalu zdającego przekazuje zdającym dyrektor macierzystej szkoły lub podmiotu prowadzącego kwalifikacyjny kurs zawodowy. Kody aktywacyjne są ważne bezterminowo.

Osoby, które nie otrzymały kodu aktywacyjnego w celu zalogowania się do portalu zdającego muszą skontaktować się z dyrektorem szkoły lub podmiotu, który może w dowolnym momencie stosownie do potrzeb zresetować hasło, utworzyć swojemu zdającemu nowy kod aktywacyjny lub zaktualizować adres mailowy zdającego w systemie SIOEPKZ.

Centralna Komisja Egzaminacyjna poinformowała również o problemach zdających, posiadających adresy mailowe w domenie WP.PL, zgłoszenia problemu technicznego związanego z brakiem otrzymywania powiadomień mailowych m.in. z kodem aktywacyjnym umożliwiającym dostęp do portalu zdającego. Problem techniczny został zgłoszony do WP.PL. Z informacji uzyskanych z WP.PL wynika, że problem techniczny został rozwiązany, a wiadomości email wychodzące z SIOEPKZ docierają do skrzynek pocztowych odbiorców posiadających adresy mailowe w domenie WP.PL, ale mogą pojawiać się w zakładce ‘Powiadomienia’.
Dlatego prosimy aby przed zgłaszaniem do szkoły informacji o braku maila z kodem aktywacyjnym, zdający posiadający adres email w domenie WP.PL, sprawdzili – oprócz skrzynki odbiorczej i zakładki SPAM – również zakładkę ‘Powiadomienia’.

Centralna Komisja Egzaminacyjna nie otrzymała podobnych problemów od użytkowników posiadających adresy mailowe w innych domenach.

Źródło informacji: Centralna Komisja Egzaminacyjna

Skip to content