KOLEJNE INFORMATORY EGZAMINACYJNE- EGZAMINY CZELADNICZE

KOLEJNE INFORMATORY EGZAMINACYJNE- EGZAMINY CZELADNICZE

Na prośbę Wydziału Oświaty i Kwalifikacji Zawodowych Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości Pomorza Środkowego w Słupsku udostępniamy Państwu poniżej najnowsze informatory egzaminacyjne dla kandydatów przystępujących do egzaminów czeladniczych w zawodzie stolarz oraz blacharz samochodowy. Informatory zostają udostępnione w formacie pliku *.pdf.

Informatory obowiązują od najbliższej tegorocznej sesji egzaminacyjnej.

W informatorach znajdują się między innymi treści dotyczące wymaganych dokumentów, terminów ich składania, ogłoszenia wyników, a także informacje na temat etapu praktycznego i teoretycznego egzaminu oraz zagadnienia do części pisemnej i części ustnej.

Zapraszamy uczniów przystępujących do egzaminów w ww. zawodach, nauczycieli przedmiotów teoretycznych zawodowych oraz pracodawców uczniów i opiekunów na zajęciach praktycznych do zapoznania się z informatorami egzaminacyjnymi.

Z pewnością okażą się cenną pomocą przy przygotowaniach do egzaminu.

Informatory zostaną opublikowane na stronie ww. Izby w zakładce „Informatory egzaminacyjne”.

Skip to content