Harmonogram zebrań

Poniżej przedstawiamy harmonogram spotkań z rodzicami planowanych w roku szkolnym 2020/2021.

Szczegółowe harmonogramy zawierające informacje o godzinie i sali, w której odbędą się spotkania z wychowawcami poszczególnych oddziałów podawane będą Państwu minimum dwa dni przed planowanym spotkaniem.

TERMINTEMATYKA SPOTKANIA
08. września 2020 r. (wtorek)Informacje związane z rozpoczęciem roku szkolnego w tym zasadach funkcjonowania szkoły od 1 września 2020 r. w okresie zagrożenia COVID, wybory rad oddziałowych i przedstawicieli do Rady Rodziców, przypomnienie prawa szkolnego.
09 września 2020 r. (środa)Informacje związane z rozpoczęciem roku szkolnego w tym zasadach funkcjonowania szkoły od 1 września 2020 r. w okresie zagrożenia COVID, wybory rad oddziałowych i przedstawicieli do Rady Rodziców, przypomnienie prawa szkolnego.
09. września 2020 r. (środa) godzina 16:45Zebrania z przedstawicielami rad oddziałowych i wybory Rady Rodziców.
8 grudnia 2020 r. (wtorek)Zebranie-informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną, bieżąca analiza wyników, sytuacja wychowawcza, sprawy bieżące.
9 grudnia 2020 r. (środa)Zebranie – informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną, bieżąca analiza wyników, sytuacja wychowawcza, sprawy bieżące.
2. lutego 2021 r. (wtorek)Zebrania podsumowujące I półrocze, sprawy bieżące.
3 lutego 2021 r. (środa)Zebrania podsumowujące I półrocze, sprawy bieżące.
7. kwietnia 2021 r. (środa)Zebranie – bieżąca analiza wyników, sytuacja wychowawcza, sprawy bieżące.
12 maja 2021 r. (środa)Zebranie – informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną, bieżąca analiza wyników, sytuacja wychowawcza, sprawy bieżące.

Skip to content