Kadra kierownicza

Dyrektor mgr Dominika Caune
Wicedyrektor ds. wychowawczych mgr Arkadiusz Olszewski
Wicedyrektor ds. dydaktycznych mgr Agnieszka Getka-Lubowicka
Kierownik szkolenia praktycznego mgr Magdalena Barna
Główna księgowa mgr Magdalena Janik
Kierownik gospodarczy mgr Bartosz Stańczyk

Skip to content