Kierownik szkolenia praktycznego

Gabinet kierownika szkolenia praktycznego mieści się w budynku szkoły przy ul. Piastowskiej 9; gabinet nr 4
Funkcję kierownika szkolenia praktycznego sprawuje p. mgr Magdalena Barna
telefony kontaktowe: stacjonarny 94 35 240 991; komórkowy 735 979 472

Dyżury:
poniedziałek: w godzinach 10.35-15.00
wtorek: w godzinach 9.50-12.45
środa: w godzinach 9.50-13.30
czwartek: w godzinach 11.50-14.30

Ważne: godziny dyżurów mogą okresów ulegać zmianie ze względu na prowadzone przez kierownika szkolenia praktycznego zajęcia dydaktyczne.
Prosimy o kontakt telefoniczny.

Skip to content