Rada Pedagogiczna

Rok szkolny 2020/2021
mgr Barna Magdalena-kierownik szkolenia praktycznego, nauczyciel języka rosyjskiego, teoretycznych przedmiotów zawodowych fryzjerskich, oligofrenopedagog;
mgr Caune Dominika-dyrektor, nauczyciel języka niemieckiego;
mgr Fulara Adam-nauczyciel religii;
mgr Getka-Lubowicka Agnieszka-wicedyrektor, nauczyciel teoretycznych przedmiotów zawodowych ekonomicznych, matematyki, oligofrenopedagog;
mgr Hajdamowicz Alina-pedagog, doradca zawodowy;
mgr Jamrożek Adam-nauczyciel języka niemieckiego;
mgr Jaruzel Iwona- nauczyciel języka polskiego;
dr Kabaciński Dawid-nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie;
mgr Kaczmarek Agata-nauczyciel języka polskiego;
mgr Kaczmarek Przemysław-nauczyciel wychowania fizycznego;
mgr Kambaras-Nowak Justyna-nauczyciel podstaw przedsiębiorczości, teoretycznych przedmiotów zawodowych ekonomicznych; oligofrenopedagog;
Kardynał Stanisław-prowadzący zajęcia z zakresu teoretycznych przedmiotów zawodowych mechanicznych, samochodowych;
mgr Kietla-Rzewucka Agnieszka-nauczyciel fizyki, matematyki, oligofrenopedagog;
lic. Kisiel Tadeusz-prowadzący zajęcia z zakresu teoretycznych przedmiotów zawodowych gastronomicznych, oligofrenopedagog;
mgr Kornak Alina-psycholog, oligofrenopedagog;
mgr Kukiełka Anna-nauczyciel wychowania fizycznego, biologii oligofrenopedagog;
mgr Lewicki Robert-nauczyciel wychowania fizycznego, przedmiotów zawodowych hotelarskich, oligofrenopedagog;
mgr inż. Łastowska Małgorzata-nauczyciel chemii, fizyki, matematyki, teoretycznych przedmiotów, zawodowych fryzjerskich, oligofrenopedagog;
mgr Łuców Sylwia-nauczyciel-bibliotekarz;
mgr Maciejewska Agnieszka-pedagog, oligofrenopedagog;
mgr Maciejewski Jacek-nauczyciel wychowania fizycznego, oligofrenopedagog;
mgr Malicz-Lisowska Edyta-nauczyciel języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, oligofrenopedagog;
mgr Misterek Małgorzata-nauczyciel-bibliotekarz, nauczyciel geografii i ochrony środowiska, oligofrenopedagog;
mgr Mróz Tomasz-nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa i wychowania fizycznego, oligofrenopedagog;
mgr Musiał Jacek-nauczyciel matematyki;
mgr Nowak Angelika-nauczyciel-logopeda, oligofrenopedagog;
mgr inż. Olszak Grażyna-nauczyciel przedmiotów zawodowych gastronomicznych
mgr inż. Olszak Katarzyna-nauczyciel przedmiotów zawodowych gastronomicznych, hotelarskich, oligofrenopedagog;
mgr Olszewski Arkadiusz-wicedyrektor szkoły-nauczyciel wychowania fizycznego, oligofrenopedagog;
mgr Pióro Michał-nauczyciel języka angielskiego, wychowania fizycznego;
mgr Pobereżko Paulina- nauczyciel wiedzy o społeczeństwie;
mgr inż. Jerzy Poleski- prowadzący zajęcia z zakresu teoretycznych przedmiotów zawodowych mechanicznych, samochodowych;
mgr Przybyś Agnieszka-nauczyciel języka niemieckiego;
dr Pyda Janina-nauczyciel religii, oligofrenopedagog;
mgr Pyszka Julita-nauczyciel matematyki, chemii;
mgr Siemionczyk Joanna- nauczyciel teoretycznych przedmiotów zawodowych gastronomicznych,
mgr Sobierajska Aneta- nauczyciel języka polskiego;
mgr inż. Trembowski Kazimierz-nauczyciel matematyki i przedmiotów zawodowych mechanicznych, oligofrenopedagog;
mgr Uniewska Katarzyna-oligofrenopedagog nauczyciel języka polskiego i wychowania do życia w rodzinie, oligofrenopedagog;
inż. Wątły Piotr-nauczyciel teoretycznych przedmiotów zawodowych mechanicznych, oligofrenopedagog;
mgr Wieczorek Tomasz-nauczyciel technologii informacyjnych i informatyki, oligofrenopedagog;
mgr Dariusz Wojciechowski-nauczyciel biologii, wychowania fizycznego, oligofrenopedagog.

Skip to content