Zdalna szkoła

18 maja 2020 roku do Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu dotarły zakupione laptopy w ramach realizacji zadania pn. „Zakup laptopów dla szkół ponadpodstawowych w powiecie kołobrzeskim – Zdalna Szkoła”.

Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu w wysokości 99000 złotych w ramach projektu realizowanego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa Powiat Kołobrzeski zakupił 30 laptopów na potrzeby uczniów i nauczycieli szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu kołobrzeskiego. Zgodnie z zapowiedzią Starosty Kołobrzeskiego Tomasza Tamborskiego laptopy trafiły do sześciu szkół ponadpodstawowych, proporcjonalnie do ilości uczniów i nauczycieli. Nasza szkoła otrzymała cztery laptopy.

Skip to content